Zobacz całą galerię


O ekomuzeum

ekomuzeum Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty i eksponaty, rozproszone w terenie, tworzą „żywą” kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich naturalnego występowania.


     W przeciwieństwie do konwencjonalnych muzeów, taka forma prezentacji obiektów i wydarzeń pozwala na ukazanie ich całościowo w swoim otoczeniu, nie zaś wyrwane z kontekstu. Ekomuzea dają więc, ogromną szansę zaprezentowania różnorodnych walorów danego obszaru, składających się na dziedzictwo ludzi i charakter miejsca.

Wytwory pracy ludzkiej czy zjawiska przyrodnicze powodowały stopniową akumulację znacznej liczbę różnorodnych przedmiotów, które się zachowały: narzędzia codziennego użytku zakopane razem ze zmarłym, ozdoby poświęcone bóstwom, architektura szlachecka czy wiejska, drewniany kołowrotek, listy miłosne, gatunki zwierząt czy roślin, krajobraz naturalny czy przeobrażony przez człowieka. Z dobrze opracowanym projektem, ekomuzeum daje ogromną szansę wszechstronnej prezentacji zróżnicowanych obiektów, miejsc, tradycji, historii czy legend, składających się na dziedzictwo ludzi i miejsca, pozwala na zaproponowanie nowych doświadczeń i kształtowanie układów w krajobrazie oraz wykorzystanie zaniedbanych tradycyjnych obiektów, nadając im nowe funkcje.

Jakie są lokalne korzyści z tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum?

    Trzeba sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, czy wszędzie może powstać ekomuzeum – innymi słowy czy może ono stanowić modelowe rozwiązanie na każdym terenie? A jeśli nie, to co decyduje o predyspozycjach danego miejsca. Istnieje szereg elementów czynników, które mogą zadecydować o sukcesie tego rodzaju przedsięwzięcia:  zasoby przyrodnicze – wartościowe zespoły flory i fauny, rzadkie rośliny i zwierzęta, zjawiska geologiczne, hydrologiczne, ciekawa geomorfologia, warunki dla rozwoju turystyki;

 • zasoby dziedzictwa kulturowego;
 • stanowiska archeologiczne, miejsca historyczne, zabytki, bogate tradycje, specyficzna gospodarka, przemysł, ciekawe zawody;
 • infrastruktura turystyczna – obecność miejsc noclegowych, najlepiej o zróżnicowanym standardzie, obiekty gastronomiczne, trasy i ścieżki turystyczne, usługi przewodnickie, i in.
 • pomysł – z założenia ekomuzeum nie jest o wszystkim – koncentruje się na jednym charakterystycznym elemencie, który stanowi podstawowy temat ekspozycji, względnie zwierciadło czy tło dla przedstawienia bogactwa i różnorodności ciekawych obiektów i zjawisk i ich relacji do głównego tematu;
  ludzie – świadomi lokalnych wartości, zainteresowani ich szeroką prezentacją, pełni entuzjazmu i pasji;
 • partnerska współpraca w ramach ekomuzeum – niezbędna do stworzenia sieci „eksponatów”, rozrzuconych po mniejszym lub większym terenie;
 • atrakcje – w postaci ciekawych imprez i prezentacji, w których odwiedzający będą mogli uczestniczyć czynnie, spróbować, doświadczyć.

    Choć na pewno spotkamy też zwolenników teorii, że najważniejszy jest pomysł i ludzie, którzy będą potrafili go zrealizować, a całą resztę można tak opakować, że turyści i tak będą zachwyceni i szczęśliwi, że mogli odwiedzić niezwykłe, wyjątkowe miejsce i przeżyć przygodę życia.

Czy ekomuzea stanowią alternatywę rozwojową dla terenów wiejskich?

     Z całą pewnością nie należy się spodziewać, że tworzenie ekomuzeów rozwiąże wszystkie problemy ekonomiczne i społeczne. Jest jednak szereg ważnych korzyści płynących zarówno z procesu tworzenia ekomuzeum jak i jego funkcjonowania:

 • warsztaty, pokazy dla turystów jako dodatkowe źródło zarobkowania;
 • lepsze poznanie i zrozumienie własnej historii i tradycji, a przez to bardziej świadome kształtowanie przyszłości;
 • kultywowanie lokalnych zwyczajów i przekazywanie ich następnym pokoleniom;
  dla lokalnych producentów żywności i rzemieślników możliwość sprzedawania swoich towarów bezpośrednio odbiorcy – zwiedzanie warsztatów i gospodarstw rolnych i ogrodniczych może być połączone z ofertą handlową;
 • podniesienie atrakcyjności poszczególnych obiektów i przedsięwzięć turystycznych poprzez stworzenie i funkcjonowanie sieci, dysponującej dobrze rozwiniętym systemem informacji turystycznej, tworzenie wspólnego informatora, przewodnika, strony internetowej, oferty na targach, itp.;
 • kształtowanie zintegrowanej strategii rozwoju turystyki w oparciu o przyjętą tematykę (rozbudowywanie i modernizowanie pierwotnej oferty).

    Choć wiele z wymienionych tu korzyści płynących z ekomuzeów, bezpośrednio nie gwarantuje szybkiego wzrostu gospodarczego, może jednak stanowić ważną i cenną alternatywę w rozwoju terenów wiejskich, zwłaszcza tak prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki, jaką stanowi turystyka. Warto również zwrócić uwagę na rosnące zagrożenie, w kontekście postępującej globalizacji i komercjalizacji, dla wrażliwego z natury dziedzictwa, na które składa się wspólne pochodzenie, doświadczenia wielu pokoleń, poczucie wspólnej historii i tradycji, decydujące o sile więzi społecznych i odporności na zmieniające się warunki.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica