Zobacz całą galerię


Konkurs 2012

Sroda_Slaska"Aktywni na Ziemi Średzkiej" logo_klo_poziom

W ramach programu grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu środków rzeczowych niezbędnych realizacji projektu w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1 000 PLN do 4 000 PLN wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

  • Wspierać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z obszaru Gminy Środa Śląska .
  • Organizować się i tworzyć inicjatywy społecznie użyteczne.
  • Promować dobre praktyki w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych.
  • Poprawiać standardy życia w gminie.
  • Rozwijać przedsiębiorczość i kapitał społeczny na obszarach wiejskich
  • Promować dobre praktyki związane z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest dla aktywnych i mobilnych organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, parafii i organizacji katolickich działających na obszarze Gminy Środa Śląska.

Nabór wniosków projektowych trwa od dnia 15.03.2012 r. do dnia 20.04.2012 r. do godziny 15:30. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura operatora programu, Gmina Środa Śląska Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”

Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:

Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Pl Wolności 5, 55-300 Środa Śląska pokój 8B

email promocja@srodaslaska.pl , tel. 71/3960767 lub prg2@srodaslaska.pl tel. 71/3960777

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica