Zobacz całą galerię


Konkurs 2013

Sroda_Slaska"Aktywni na Ziemi Średzkiej" logo_klo_poziom

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy Gmina Środa Śląska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej”.

Jest on adresowany do organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji i grup nieformalnych, podejmujących wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


W ramach konkursu na wsparcie mogą liczyć projekty inicjujące współpracę mieszkańców dla wspólnej sprawy. Wsparcie rzeczowe polega na zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług, niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1 000 PLN do 6 000 PLN wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi.

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

  1. Wspierać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z obszaru Gminy Środa Śląska.
  2. Organizować się i tworzyć inicjatywy społecznie użyteczne.
  3. Promować dobre praktyki w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych.
  4. Poprawiać standardy życia w gminie.
  5. Rozwijać przedsiębiorczość i kapitał społeczny na obszarach wiejskich
  6. Promować dobre praktyki związane z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.


DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest dla aktywnych i mobilnych organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, parafii i organizacji katolickich działających na obszarze Gminy Środa Śląska.

Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosków znajduje się na stronach internetowych www.srodaslaska.pl i www.lgdodra.pl

Nabór wniosków projektowych trwa od 4 marca 2013 r. do 4 kwietnia 2013 r. do godziny 15:30. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura operatora programu, Gmina Środa Śląska, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem: program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”.


Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, pokój 8B,
e-mail promocja@srodaslaska.pl, tel. 71/3960767
lub prg2@srodaslaska.pl , tel. 71/396 07 77.

DOKUMENTY DO POBRANIA

regulamin konkursu (pdf)

wniosek (word)

karta oceny formalnej (pdf)

karta oceny merytorycznej (pdf)

umowa realizacji zgodnie wnioskiem (pdf)

wzór sprawozdania końcowego (word)

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica