Zobacz całą galerię


Struktura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 października 2008r. na mocy przyjętego statutu zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne. Stowarzyszenie tworzy 42 członków zwyczajnych z czego tylko 13 członków (31 % składu LGD) pochodzi z sektora publicznego.

Członkowie zwyczajni, nazywani również w LGD partnerami, tworzą najwyższą władzę w stowarzyszeniu na gremialnym posiedzeniu nazwanym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Ponadto Walne Zebrane posiada Pełnomocnika Zebrania Członków, któremu podlega Prezes Zarządu zatrudniony w stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje władze, które działają w jego imieniu w okresie pomiędzy posiedzeniami członków. Do władz stowarzyszenia należy Zarząd Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członkowie Zarządu. Zarząd odpowiada za realizację zadań bieżących stowarzyszenia. Do realizacji programów, projektów i zadań powołano Biuro LGD, zajmujące się działaniami operacyjnymi.

Stowarzyszenie typu Lokalna Grupa Działania posiada tak zwany organ decyzyjny, w którego składzie ponad 50% przewagę mają osoby fizyczne i osoby prawne z sektora społecznego i ekonomicznego nad osobami prawnymi z sektora publicznego. W chwili obecnej warunki te są spełnione poprzez powołanie i działanie Rady Stowarzyszenia nazywanej również Radą LGD

Zgodnie ze Statutem LGD Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania. W skład Rady może wejść od 12 do 30 osób. Skład Rady na dzień 19 maja 2010 roku to 25 członków.

Rada Stowarzyszenia posiada własne prezydium, w którym znajduje się Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady. Głównym zadaniem Rady jest ocena operacji w ramach Programu LEADER. Dla ułatwienia działalności LGD, Rada może powoływać Komisje Konkursowe. Na dzień dzisiejszy Rada powołała Komisje Konkursowe do: Programu Działaj Lokalnie, Programu Działaj Lokalnie dla Programu Leader oraz wyboru Lidera i Inicjatywy Partnerstwa KŁO . Każda Komisja Konkursowa ma swojego Przewodniczącego.

Do władz stowarzyszenia należy również wewnętrzny organ kontrolny jakim jest Komisja Rewizyjna, który posiada Przewodniczącego. Pełna struktura organizacyjna Partnerstwa Kraina Łęgów Odrzańskich, w tym wyżej opisana struktura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Kraina Łęgów Odrzańskich została przedstawiona na rysunku poniżej.

  • Schemat_strukltury_organizacyjnej1

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica