Zobacz całą galerię


Struktura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 października 2008r. na mocy przyjętego statutu zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne. Stowarzyszenie tworzy 42 członków zwyczajnych z czego tylko 13 członków (31 % składu LGD) pochodzi z sektora publicznego.

Członkowie zwyczajni, nazywani również w LGD partnerami, tworzą najwyższą władzę w stowarzyszeniu na gremialnym posiedzeniu nazwanym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Ponadto Walne Zebrane posiada Pełnomocnika Zebrania Członków, któremu podlega Prezes Zarządu zatrudniony w stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje władze, które działają w jego imieniu w okresie pomiędzy posiedzeniami członków. Do władz stowarzyszenia należy Zarząd Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członkowie Zarządu. Zarząd odpowiada za realizację zadań bieżących stowarzyszenia. Do realizacji programów, projektów i zadań powołano Biuro LGD, zajmujące się działaniami operacyjnymi.

Stowarzyszenie typu Lokalna Grupa Działania posiada tak zwany organ decyzyjny, w którego składzie ponad 50% przewagę mają osoby fizyczne i osoby prawne z sektora społecznego i ekonomicznego nad osobami prawnymi z sektora publicznego. W chwili obecnej warunki te są spełnione poprzez powołanie i działanie Rady Stowarzyszenia nazywanej również Radą LGD

Zgodnie ze Statutem LGD Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania. W skład Rady może wejść od 12 do 30 osób. Skład Rady na dzień 19 maja 2010 roku to 25 członków.

Rada Stowarzyszenia posiada własne prezydium, w którym znajduje się Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady. Głównym zadaniem Rady jest ocena operacji w ramach Programu LEADER. Dla ułatwienia działalności LGD, Rada może powoływać Komisje Konkursowe. Na dzień dzisiejszy Rada powołała Komisje Konkursowe do: Programu Działaj Lokalnie, Programu Działaj Lokalnie dla Programu Leader oraz wyboru Lidera i Inicjatywy Partnerstwa KŁO . Każda Komisja Konkursowa ma swojego Przewodniczącego.

Do władz stowarzyszenia należy również wewnętrzny organ kontrolny jakim jest Komisja Rewizyjna, który posiada Przewodniczącego. Pełna struktura organizacyjna Partnerstwa Kraina Łęgów Odrzańskich, w tym wyżej opisana struktura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Kraina Łęgów Odrzańskich została przedstawiona na rysunku poniżej.

  • Schemat_strukltury_organizacyjnej1

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica