Zobacz całą galerię


Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina"

Data dodania: 2010-09-07 09:21:02
Autor wpisu: Anna Paliszkiewicz

Typ organizacji: organizacja pozarządowa

Adres:

ul. Wesoła 12b
59-140 Chocianów

powiat: Polkowice
gmina: Chocianów

Konto:

-

Dane kontaktowe:

telefon: 76/818 45 41
fax: 76/818 45 41
mail: biuro@wrzosowakraina.pl

www: www.wrzosowakraina.pl

Biuro:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Zarząd:

1. Barbara Sulma - Prezes Zarządu
2. Marek Brojanowski - Wiceprezes Zarządu
3. Bożena Kuchmacz - Sekretarz
4. Anna Marzec - Skarbnik
5. Anita Smoląg - Członek
6. Krzysztof Szustka - Członek
7. Agnieszka Wolska - Członek
8. Janusz Cieśla - Członek
9. Anna Skrzypczak-Mospan - Członek

rok rejstracji: 2008
rok uzyskania statusu OPP: 0
numer krs: 0000314560
regon: 020839537
NIP: 502 007 98 17

Historia:

Na bazie dotychczasowej współpracy i decyzji przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Fundacji "Wrzosowa Kraina" oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, powstało nowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina". Zebranie założycielskie odbyło się 7 maja 2008r. w Chocianowie.
Aktualnie Wrzosowa Kraina swoimi działaniami obejmuje obszar 6 gmin: Przemków, Chocianów, Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec.
Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" składa się z 26 członków założycieli. W zależności od przynależności do danego sektora członkowie prowadzą działalność kulturalno-oswiatową, pozarządową, gospodarczą, samorządową.

Misja:

Misja Lokalnej Grupy Działania określa jej rolę oraz system wartości, jakimi się kieruje. Wyraża ona deklarację sposobu działania grupy i łaczy partnerów LGD dążących do osiągnięcia wspólnej wizji i wytyczonych celów rozwojowych.

Cele statutowe:

Celami Stowarzyszenia są:

1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans;
2. Zaktywizowanie ludności wiejskiej;
3. Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako Lokalna Grupa Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Chocianów, Przemków, Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec(zwanego dalej obszarem działania LGD);
4. Wypromowanie obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;
5. Zmobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD;
6. Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze LGD;
7. Podjęcie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
8. Rozpropagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;
9. Pozyskanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
10. Udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
11. Podjęcie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru objętego LSR mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;
12. Pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
13. Wykreowanie lokalnego produktu i usług, w szczególności turystycznych, stworzenie infrastruktury turystycznej obszaru objętego LSR;
14. Wypromowanie i organizacja wolontariatu;
15. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
16. Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17. Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze objętym LSR;
18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

Działania:

2010

Program Leader - PROW 2007 -2013


Powrót

Najbliższe wydarzenia

  • 28/06 - Walne Zebranie Członków LGD
  • 08/09 - Odrzański Zlot Młodzieżówek
PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica