Zobacz całą galerię


Pliki do pobrania

Okres programowania 2014-2020

 Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020. Dodatkowo w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader, należy zamieścić logo LEADER.

Wszystkie niezbędne logotypy w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne PROW 2014-2020/ księga wizualizacji i logotypy. Są tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie graficznym.

Logotypy można również znaleźć na stronie KSOW - bezpośredni link

Szczegóły i wytyczne dot. promocji i informowania określone są w Księdze Wizualizacji znaku PROW 2014-2020, której treść zamieszczamy poniżej. Każdorazowo należy sprawdzić zapisy AKTUALNEJ Księgi w zależności od rodzaju realizowanych działań. 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 

Materiały dot. operacji realizowanych przy wsparciu LGD należy opatrzyć logo LGD i stosowną informacją zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Wizualizacji. 

Poniżej zamieszczamy logo LGD KŁO w różnych plikach (paczka do pobrania). 

Okres 2007-2013 (archiwalne)

Poniżej zostały zamieszczone zasady stosowania znaków graficznych oraz logotypów towarzyszących, wymaganych przy wdrażaniu poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Każdorazowo, gdy realizacja operacji współfinansowana jest ze środków PROW 2007-2013, beneficjent pomocy ma obowiązek umieszczania stosownej informacji o udziale Wspólnoty oraz stosownych znaków graficznych.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Księdze Wizualizacji znaku PROW.

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w wersji pdf

Logotypy:

PROW 2007-2013 - jpg

Unia Europejska z podpisem - jpg

LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" - jpg

Leader - jpg

Leader polski - jpg


PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica