Zobacz całą galerię


Nabory 2017

logaUELEADERPTOW20142020„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Opis operacji: wdrażanie jednofunduszowej LSR ze środków EFRROW 

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu komunikacji.

Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie wynikających z LSR celów i wskaźników.

Jednym z głównych zadań lokalnej grupy działania jest udzielania wsparcia na realizację przedsięwzięć, które przyczyniają się do osiągnięcia zaplanowanych w lokalnej strategii rozwoju celów i wskaźników. LGD ogłasza i organizuje nabory wniosków i poprzez Radę jako organ decyzyjny wybiera operacje do dofinansowania. W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie informacje związane z naborami: w tym ogłoszenia i listy rankingowe.  

 

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica