Zobacz całą galerię


Wyniki naborów

15 maja 2017 

Posiedzenie Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  z 08 maja 2017r.

08 maja 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2017, 3/2017 oraz 5/2017 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 1/2017

Wyniki naboru 3/2017 Wyniki naboru 5/2017 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich"  z dnia 08 maja 2017 r. 

22 maja 2017 

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 15 maja 2017

15 maja 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 2/2017, 4/2017 oraz 6/2017 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także naboru 8/2017 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz naboru 10/2017 z zakresu rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 2/2017

Wyniki naboru 4/2017 Wyniki naboru 6/2017 Wyniki naboru 8/2017 Wyniki naboru 10/2017 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich"  z dnia 15 maja 2017 r. 
 • protok_15_05_2017.pdf
  Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z dnia 15 maja 2017 r.

07 czerwca 2017 

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 31 maja 2017

31 maja 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów i ponownej oceny przedmiotowych wniosków w ramach naboru 1/2017, 2/2017, 5/2017 i 6/2017. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania podjęte w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach tzw. autokontroli Rady oraz protokół z posiedzenia Rady. Do wszystkich osób/podmiotów, które złożyły protesty zostanie wysłana informacja dotycząca poszczególnych rozstrzygnięć.  


14 czerwca 2017

Uwaga, poniżej przedstawiamy sprostowanie wraz z poprawioną listą rankingową dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały nr 31/V/2017/10 31 maja 2017 - Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2017 przeprowadzonego w dniach w dniach od 13.03.2017 do 27.03.2017 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dotyczącej punktacji dla wniosku nr 1/2017/4 (wnioskodawca Zenon Zięba). W załączniku wpisano błędnie 25 punktów zamiast 22,50 pkt. Za omyłkę przepraszamy.21 czerwca 2017

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 14 czerwca 2017

14 czerwca 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące rozpatrzenia złożonego protestu w ramach naboru 6/2017 (wniosek 6/2017/5 - Korbank SA). Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady. Do wnioskodawcy, który złożył protest zostanie wysłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia.  02.08.2017

Posiedzenie Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  z 27 lipca 2017r.

27 lipca 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr:

 • 11/2017 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz
 • 13/2017 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 11/2017 Wyniki naboru 13/2017 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich"  z dnia 27 lipca 2017 r. 

14 września 2017

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 08 września 2017

08 września 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące ponownej oceny wniosków w związku z częściowym uwzględnieniem protestów przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach naborów 5/2017 oraz 6/2017.

Do wnioskodawcy, który złożył protest została wysłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia. Poniżej publikujemy listy dot. wyboru wniosków oraz protokół z posiedzenia.  


14 września 2017

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 12 września 2017

12 września 2017r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące ponownej oceny wniosków w związku z częściowym uwzględnieniem protestów przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach naborów 1/2017 oraz 2/2017.

Do wnioskodawców, którzy złożyli protest została wysłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia. Poniżej publikujemy listy dot. wyboru wniosków oraz protokół z posiedzenia.

 • lista_wybrane_protest2_nabor1_2017.pdf
  Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania wraz ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 1/2017 w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej po częściowym uwzględnieniu protestów przez SWD
 • lista_niewybrane_protest2_nabor1_2017.pdf
  Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2017 w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej po częściowym uwzględnieniu protestów przez SWD
 • lista_wybrane_protest2_nabor2_2017.pdf
  Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania wraz ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków w ramach naboru 2/2017 w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej po częściowym uwzględnieniu protestu przez SWD
 • protokol_posiedzenierady_12_09_2017.pdf
  Protokół z posiedzenia Rady LGD 12.09.2017
16 stycznia 2018

 

Posiedzenie Rady LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" z 11 oraz 15 stycznia 2018

11 i 15 stycznia 2018r odbyły się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące ponownej oceny wniosku p. Doroty Kasprzak (nabór 1/2017)  w związku z wyrokiem WSA we Wrocławiu. Posiedzenie 15 stycznia było konieczne ze względu na brak quorum w dniu 11 stycznia. Poniżej protokoły z obu posiedzeń. 

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica