Zobacz całą galerię


Dla wnioskodawców

W tej zakładce znajdą Państwo przydatne i ważne pliki, które będą pomocne przy planowaniu projektów oraz w przypadku, gdy dopiero zastanawiają się Państwo, czy starać sie o dotacje w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Zakładka będzie cały czas rozbudowywana i uzupełniana o nowe, aktualne materiały i informacje. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych prezentacji i porad opracowanych przez nasze LGD, jak i inne podmioty. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytanie znajdziecie Państwo w zakładce FAQ - ang. Frequently Asked Questions. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje. 

Ø Każda operacja (czyli projekt) realizowany przy wsparciu LGD w ramach Leadera musi spełniać cele i warunki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wynikających z niego rozporządzeń oraz cele Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla naszego obszaru. W LSR zostały zawarte lokalne kryteria wyboru, które premiują wnioski w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów. Każdy projekt oceniany jest przez Radę LGD w skali punktowej za pomocą w/w kryteriów i zgodnie z przyjętymi procedurami. Dlatego niezmiernie ważne jest zapoznanie się z LSR, a także z procedurami i kryteriami, które znajdą Państwo między innymi w zakładce umowa ramowa (są one załącznikiem do umowy). Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć minimum 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego działania.

Ø NUMER IDENTYFIKACYJNY - aby móc się starać o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 należy posiadać tzw. numer identyfikacyjny producenta. Jeśli go Państwo nie mają, należy się udać do najbliższego powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wpis do Ewidencji Producentów. Uzyskają tam Państwo jako nr Identyfikacyjny, który jest KONIECZNY przy ubieganiu się o dotacje w ramach PROW. Numer obowiązuje KAŻDEGO Wnioskodawcę (zarówno osobę fizyczną, jak i prawną) składającego wniosek do LGD, nawet jeśli nie jest się rolnikiem czy producentem rolnym (wtedy otrzymuje status „potencjalny beneficjent).

Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego składamy w powiatowych biurach AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Wzory formularzy oraz instrukcja dostępne są na stronie ARiMR.

Ø NABÓR I OCENA WNIOSKÓW - nabór wniosków jest przeprowadzany przez LGD w siedzibie LGD, w wyznaczonym przez LGD terminie. Wniosek należy złożyć OSOBIŚCIE lub legitymując sie podpisanym pełnomocnictwem (w przypadku Organizacji Pozarządowych, podpisy na pełnomocnictwie muszą być zgodne z zapisami dotyczącymi reprezentacji w KRS). Nabór i ocena wniosków są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz w pierwszym etapie wg kryteriów sprawdzających zgodność projektu z PROW i LSR, a w drugim etapie spełnienie przez projekt lokalnych kryteriów wyboru. Aby wniosek był przekazany do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru MUSI spełniać kryteria zgodności z PROW (w dużej mierze są to kryteria formalne) i LSR (zgodność z przynajmniej jednym celem głównym, jednym celem szczegółowym, jednym przedsięwzięciem i realizacja wskazanych wskaźników).

Wniosek o dofinansowanie składamy w wyznaczonym terminie OSOBIŚCIE w biurze LGD!

Ø LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w swoim biurze, a także poprzez pocztę elektroniczną. Planowane są także dyżury na terenach gmin tworzących LGD. Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań telefonicznie 076 858 45 45 lub mailowo doradztwo@lgdodra.pl

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica