Zobacz całą galerię


Dla wnioskodawców

W tej zakładce znajdą Państwo przydatne i ważne pliki, które będą pomocne przy planowaniu projektów oraz w przypadku, gdy dopiero zastanawiają się Państwo, czy starać sie o dotacje w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Zakładka będzie cały czas rozbudowywana i uzupełniana o nowe, aktualne materiały i informacje. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych prezentacji i porad opracowanych przez nasze LGD, jak i inne podmioty. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytanie znajdziecie Państwo w zakładce FAQ - ang. Frequently Asked Questions. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje. 

Ø Każda operacja (czyli projekt) realizowany przy wsparciu LGD w ramach Leadera musi spełniać cele i warunki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wynikających z niego rozporządzeń oraz cele Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla naszego obszaru. W LSR zostały zawarte lokalne kryteria wyboru, które premiują wnioski w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów. Każdy projekt oceniany jest przez Radę LGD w skali punktowej za pomocą w/w kryteriów i zgodnie z przyjętymi procedurami. Dlatego niezmiernie ważne jest zapoznanie się z LSR, a także z procedurami i kryteriami, które znajdą Państwo między innymi w zakładce umowa ramowa (są one załącznikiem do umowy). Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć minimum 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego działania.

Ø NUMER IDENTYFIKACYJNY - aby móc się starać o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 należy posiadać tzw. numer identyfikacyjny producenta. Jeśli go Państwo nie mają, należy się udać do najbliższego powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wpis do Ewidencji Producentów. Uzyskają tam Państwo jako nr Identyfikacyjny, który jest KONIECZNY przy ubieganiu się o dotacje w ramach PROW. Numer obowiązuje KAŻDEGO Wnioskodawcę (zarówno osobę fizyczną, jak i prawną) składającego wniosek do LGD, nawet jeśli nie jest się rolnikiem czy producentem rolnym (wtedy otrzymuje status „potencjalny beneficjent).

Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego składamy w powiatowych biurach AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Wzory formularzy oraz instrukcja dostępne są na stronie ARiMR.

Ø NABÓR I OCENA WNIOSKÓW - nabór wniosków jest przeprowadzany przez LGD w siedzibie LGD, w wyznaczonym przez LGD terminie. Wniosek należy złożyć OSOBIŚCIE lub legitymując sie podpisanym pełnomocnictwem (w przypadku Organizacji Pozarządowych, podpisy na pełnomocnictwie muszą być zgodne z zapisami dotyczącymi reprezentacji w KRS). Nabór i ocena wniosków są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz w pierwszym etapie wg kryteriów sprawdzających zgodność projektu z PROW i LSR, a w drugim etapie spełnienie przez projekt lokalnych kryteriów wyboru. Aby wniosek był przekazany do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru MUSI spełniać kryteria zgodności z PROW (w dużej mierze są to kryteria formalne) i LSR (zgodność z przynajmniej jednym celem głównym, jednym celem szczegółowym, jednym przedsięwzięciem i realizacja wskazanych wskaźników).

Wniosek o dofinansowanie składamy w wyznaczonym terminie OSOBIŚCIE w biurze LGD!

Ø LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w swoim biurze, a także poprzez pocztę elektroniczną. Planowane są także dyżury na terenach gmin tworzących LGD. Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań telefonicznie 076 858 45 45 lub mailowo doradztwo@lgdodra.pl

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica