Zobacz całą galerię


Wzory wniosków i dokumentów

Aktualne wzory formularzy wniosków, instrukcji, wzory załączników, w tym biznesplanów dla operacji składanych w trybie konkursowym (nabory) znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kliknij tu.

Publikujemy je również poniżej:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator Wniosku - otwórz
  Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

  Uwaga!
  Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.
  Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

   9) Narzędzia pomocnicze:

   • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

   II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
   • Generator Wniosku - otwórz

   Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.
   Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

   3) Biznesplan (wersja 2z)

   • Biznesplan (.pdf) - otwórz
   • Biznesplan (.docx) - otwórz
   • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
   • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

   4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

   6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

   • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
   • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
   • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

   III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
   3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
   • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

   5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

   Dokumenty archiwalne

   Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami w/w dokumentów.  


   Wzory ankiet monitorujących dla beneficjentów pomocy, którzy zrealizowali operację lub grant.

   PnWtŚrCzPtSo
        01 02
   03 04 05 06 07 08 09
   10 11 12 13 14 15 16
   17 18 19 20 21 22 23
   24 25 26 27 28 29 30
   31



   mads_baner2

   logo_roben

   aktywni_logo

   dzialajlokalniepoziom2


   Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica