Zobacz całą galerię


Aktualności

31 grudnia 2015

LSR złożona

Wczoraj został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w naborze wniosków o wybór LSR do realizacji przez LGD w okresie programowania 2014-2020.

Więcej 


 22 grudnia 2015

LSR i Rada 

Zatwierdzenie projektu nowej LSR oraz wybór nowych członków Rady LGD to niewątpliwie najważniejsze punkty wczorajszego Walnego, które odbyło się w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Już w świątecznej atmosferze licznie zebrani członkowie naszego stowarzyszenia obradowali wczoraj przede wszystkim nad projektem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na bieżący okres programowania 2014-2020 (z perspektywą do 2023 roku).

Więcej 


 16 grudnia 2015

 Kolejne materiały do konsultacji

W zakładce dokumenty do konsultacji zamieszczamy kolejne materiały - główne części merytoryczne opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju: diagnozę obszaru wraz ze wskazaniem grup kluczowych i defaworyzowanych; budżet oraz plan komunikacji. Uwaga: budżet w LSR będzie miał inna formę zgodnie z obowiązkowymi wzorami (bardziej ogólną). Poniższy dokument ma za zadanie przedstawienie wyraźnego i czytelnego podziału środków w ramach LSR z uwzględnieniem środków na projekty grantowe wg przedsięwzięć i celów oraz wg zakresów operacji. 

Uwagi można przesyłać mailowo na adres justynatracichleb@lgdodra.pl, lub legiodrzanskie@gmail.com, telefonicznie lub odwiedzając nas w biurze. Do dyspozycji pozostają punkty konsultacyjne w urzędach gmin. Czekamy do soboty, 19 grudnia.


14 grudnia 2015 

Lokalne kryteria wyboru

W zakładce dokumenty do konsultacji umieściliśmy wypracowany projekt lokalnych kryteriów wyboru dla operacji przewidzianych do realizacji w ramach LSR, w tym w ramach projektów grantowych.  Kryteria zostały przedstawione w podziale na zakresy operacji wynikające z rozporządzenia dot. wdrażania LSR oraz w podziale na proponowane przedsięwzięcia. Uwaga - ostateczne przedstawienie kryteriów w LSR może mieć inny układ tabelaryczny/graficzny, oczywiście bez wpływu na same kryteria. Prosimy o opinie dot. zaproponowanych kryteriów, przede wszystkim w kontekście ich:

  • jasności i czytelności
  • adekwatności względem zakresu operacji
  • skali punktowej/wagi.

Uwagi można przesyłać mailowo na adres justynatracichleb@lgdodra.pl, lub legiodrzanskie@gmail.com, telefonicznie lub odwiedzając nas w biurze. Do dyspozycji pozostają punkty konsultacyjne w urzędach gmin.  


 09 grudnia 2015

Po walnym z nowym statutem

Wczoraj odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym uchwalono nowy statut oraz regulamin Rady Stowarzyszenia.

Więcej 


03 grudnia 2015 

Zapraszamy do Wińska na konsultacje

Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" zaprasza mieszkańców gminy Wińsko (i nie tylko) - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów, przedsiębiorców, osoby zainteresowane rozwojem lokalnym czy podjęciem działalności gospodarczej na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 08 grudnia br. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku.

więcej 


Cele do konsultacji

27.11.2015

 W zakładce dokumenty do konsultacji umieściliśmy  wypracowany projekt celów głównych i szczegółowych, przedsięwzięć oraz preferowanych typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Prosimy o zgłaszanie swoich uwag do 06 grudnia 2015 roku poprzez:

  1. e-mail: legiodrzanskie@gmail.com,
  2. odwiedzając nas w biurze w Prochowicach lub
  3. dzwoniąc do nas (076) 858 45 45.

Uwagi można także zgłaszać w punktach konsultacyjnych funkcjonujących w urzędach gmin.


 05.11.2015

Skonsultuj SWOTA

Zapraszamy do konsultacji wstępnego projektu analizy SWOT dla obszaru LGD KŁO. Analiza SWOT została opracowana ogólnie dla całego regionu oraz uszczegółowiona w obszarach, które zostały wskazane podczas spotkań konsultacyjnych w gminach jako potencjalne obszary priorytetowe dla rozwoju naszego obszaru.

Więcej 


04.11.2015 

Ścinawa po raz drugi

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ponownie zaprasza mieszkańców gminy Ścinawa - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów, przedsiębiorców, osoby zainteresowane rozwojem lokalnym czy podjęciem działalności gospodarczej na warsztat strategiczny w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztat odbędzie się 13 listopada (piątek) o godz. 17.00 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Więcej 


02.11.2015

Pomysł na projekt

Serdecznie zapraszamy do przedstawienia swojego pomysłu na projekt, który mógłby być zrealizowany w w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na Państwa pomysły czekamy do 13 listopada 2015 roku. Czekają nagrody!

Więcej 


 31.10.2015

Konsultacje trwają

Intensywnie pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich. W ostatni czwartek spotkaliśmy się z przedstawicielami urzędów gmin oraz starostw powiatowych.

Więcej 


21.10.2015 

Jeszcze raz Wołów 

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ponownie zaprasza mieszkańców gminy Wołów - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów, przedsiębiorców, osoby zainteresowane rozwojem lokalnym czy podjęciem działalności gospodarczej na warsztat strategiczny w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztat odbędzie się 29 października o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej wołowskiego Ratusza.

Więcej


21.10.2015

Rękodzielnicy konsultują 

Forum rękodzielników to jedna z kolejnych form aktywności LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w zakresie budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru. Forum odbyło się 14 października w Ścinawie.  W forum uczestniczyło wielu rękodzielników i producenci miodów odrzańskich. Spotkanie prowadził Rafał Plezia – Prezes LGD.

Więcej 


13.10.2015 

Gminna runda konsultacji

We wrześniu w ramach przygotowywania nowej strategii rozwoju dla naszego regionu przeprowadziliśmy serię spotkań z mieszkańcami obszaru. Spotkania odbyły się w każdej z gmin należących do LGD.  Uczestniczyli w nich mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, radni gminni, radni LGD, liderzy organizacji pozarządowych, pracownicy ośrodków kultury i sportu, a także pracownicy urzędów.

Więcej


06.10.2015 

Szanowni Państwo, zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety badania opinii mieszkańców w ramach konsultacji i opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020.

Więcej 


 01.09.2015 

Drodzy mieszkańcy Gminy  Krainy Łęgów Odrzańskich - przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów i przedsiębiorcy!

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w każdej gminie.

Więcej PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica