Zobacz całą galerię


zakres Ogólny naboru I/2014

zakres Ogólny na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 598 330,39 złotych.

2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 263 566,94 złotych; w tym na przedsięwzięcia I, II oraz IV przeznacza się kwotę 263 566,94 zł;

3.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 283 562,00 złotych;

4.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 114 241,00 złotych.

 Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2014 r. do 06 lutego 2014 r. do godziny 16:00.

Minimalne wymagania zakresu Ogólnego, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 7,2 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 9,2 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 6,0 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 8,0 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica