Zobacz całą galerię


zakres Tematyczny naboru I/2014

zakres Tematyczny na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 323 880,94 złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 323 880,94 złotych.

2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 155 972,56  złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 17 359,87 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 138 612,69 zł, z czego 110 718,05 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

3.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 319 743,15 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 119 743,15 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

4.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 140 885,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 140 885,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2014 r. do 06 lutego 2014 r. do godziny 16:00.

UWAGA: zakres TEMATYCZNY dotyczy tylko nowego rozszerzonego zakresu LSR LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” ujednoliconej w związku z wyborem LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- celem ogólnym 1 zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym z dwóch wskazanych  przedsięwzięć  zapisanych w  LSR tj.:
•    II Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.2 Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną
o    1.4 Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
•    VI e-Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.1.    Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
o    1.2.    Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3.    Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze
o    1.4.    Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
o    1.5.    Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów Odrzańskich
o    1.6. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
UWAGA: Przedsięwzięcie II będzie brane pod uwagę tylko wówczas gdy będzie ono zgodne z dodatkowymi działaniami ujętymi w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 10 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 12 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 8 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 10 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica