Zobacz całą galerię


Ogłoszenie o naborze II/2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

działająca na terenie gmin:

Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia


w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


ogłasza konkurs nr II/2010

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:


  1. Odnowa i rozwój wsi , limit dostępnych środków: 5 028 126,94 złotych;

Termin składania wniosków: od 01 września do 17 września 2010 r. do godziny 16:00.

  1. Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 116 214,37 złotych;

  2. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 169 326,50 złotych;

  3. Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 300 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 10 września do 30 września 2010 r. do godziny 16:00.


Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej).

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdodra.pl, www.partnerstwoodry.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: lgdodra@op.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze w wersji PDF - pobierz


PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica