Zobacz całą galerię


Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice 2011-2013


Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Prochowice została powołana przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą z dnia 31.03.2011r. na podstawie art. 5b ust.2 i 3 oraz art. 7 ust.1 pkt. 17 z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym.

 Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „Rada” oznacza Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Prochowice.

 I kadencja, której dotyczy to sprawozdanie, trwała od kwietnia 2011r. do kwietnia 2013r.

 Celem Rady jest:

Rada reprezentuje postawy i potrzeby młodzieży wobec władz samorządowych oraz innych instytucji i ma charakter konsultacyjny.


Na podstawie §4 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice.


Spis treści

I. Sesje Rady

II. Zrealizowane projekty

III. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Prochowice

IV. Skład prezydium Rady

Sesje Rady

W ciągu I kadencji Rady odbyło się 16 sesji.

31.03.2011

 Pierwsza sesja Rady I kadencji. Wybrano na niej prezydium oraz rozmawiano o planach działania. Do wyboru przewodniczącego Rady sesję prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice pani Alicja Sielicka, gośćmi byli Prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice pani Halina Teluk oraz Małgorzata Kowalczyk. Przewodniczącym Rady został Kamil Salamon, wiceprzewodniczącym Sławomir Brol, sekretarzem Joanna Jaceniuk. Opracowano także projekt zagospodarowania skweru obok Marketu ABC i graffiti na przystanku w Prochowicach.

 15.04.2011

 Przedstawione zostały plany działań na I kadencję Rady. Zapoznawano się z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Radnych: Katarzynę Sztyblewską i Michała Kamińskiego na temat potrzeb młodzieży w gminie Prochowice. Nastąpiło omówienie szczegółów konkursu „ Wiedzy o samorządzie gminnym”.

 25.05.2011

 Powołano Komisję Organizacyjną do spraw turnieju. Zatwierdzono regulamin konkursu oraz zaakceptowano logo Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

 22.07.2011

 Potwierdzenie listy laureatów konkursu „Wiedzy o samorządzie gminnym” oraz rozdanie nagród.

16.10.2011

 Z powodu trzech nieusprawiedliwionych nieobecności nastąpiło odwołanie Radnego Dawida Próby. Przyjęcie propozycji wyjazdu szkoleniowego MR Dolnego Śląska oraz nastąpiło wstępne omówienie wyborów uzupełniających.


23.12.2011

Została powołana Komisja Wyborcza. Rozmawiano o przygotowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, warsztatów dla młodzieży oraz spędzenia ferii zimowych.


07.01.2012

 Sprawdzono postępy w projektach i rozmawiano o planach działania na ferie zimowe. Zajęto się realizacją wyborów uzupełniających do Rady.

20.01.2012

 Wręczenie mandatu i ślubowanie nowej Radnej Joannie Jaskot wybranej w demokratycznych wyborach. Przydzielono Radnej Joannie Jaceniuk napisanie artykułu z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 06.03.2012

 Rezygnacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji w Radzie. Nastąpiło wybranie nowego składu prezydium: Przewodnicząca Katarzyna Sztyblewska oraz Wiceprzewodniczący Piotr Linda. Przekazanie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu. Omówienie spraw bieżących: napisanie wniosku do programu grantowego: „Działaj Lokalnie” i organizacji ogólnopolskiej akcji „Polska biega”.

 31.03.2012

 Ustalono reprezentację Rady na Młodzieżowy Turniej w Piłkę Nożną oraz na szkolenie Młodych Liderów. Ogłoszenie zbiórki książek. Na sesji obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Halina Teluk oraz Prezes LGD Rafał Plezia.

 30.04.2012

 Powołanie Komisji Organizacyjnej konkursu „Legenda o Prochowicach”, zatwierdzenie regulaminu i kryteriów oceniania.

15.05.2012

 Ogłoszono wyniki konkursu: „Legenda o Prochowicach”. Nastąpił wybór książek dla biblioteki w Długołęce. Zaplanowanie działań na okres wakacji.

Na sesji był obecny Prezes LGD p. Rafał Plezia.

 30.08.2012

 Przygotowania do realizacji projektu „MAMO! Kocham sztukę!”

 16.11.2012

 Podsumowanie projektu „MAMO! Kocham sztukę!”. Powołano Komisję do spraw organizacji koncertu andrzejkowego, pn. „Andrzejki z Rapem”.

 04.02.2013

 Rozmawiano na temat zmian statutowych. Przygotowywano się do zakończenia I kadencji Rady oraz omawiano spotkanie aktywizujące młodzież pod hasłem: „Weź los w swoje ręce-zostań młodym radnym” z obecnością posła na Sejm RP panem Robertem Kropiwnickim, Burmistrzem Miasta i Gminy Prochowice Alicją Sielicką oraz Prezesem LGD Rafałem Plezią.


08.04.2013

 Ostatnia, podsumowująca sesja Rady. Obecni goście to Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice oraz Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice.


Zrealizowane projekty

W ramach swoich kompetencji Rada podejmowała się inicjowania, organizowania wydarzeń oraz zajmowała się ważnymi dla młodzieży sprawami. Najważniejsze z nich:

1. Skwerek Jana Pawła II

Został zbudowany w ramach projektu „TERAZ MY MŁODZI I AKTYWNI – DZIAŁAMY LOKALNIE”. Wspólnie z księżmi, Urzędem Miasta i Gminy Prochowice oraz Lokalną Grupą Działania zrealizowaliśmy zadanie.

2. Konkurs „Legenda o Prochowicach”

Postanowiliśmy zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą legendę o Prochowicach, który miał na celu zbadanie znajomości historii naszego miasta. Uczestnikami przede wszystkim była młodzież gimnazjalna i dzieci ze Szkoły Podstawowej.

3. Polska Biega

Razem z grupą nieformalną „Kawice2011” wyszliśmy z inicjatywą przeprowadzenia Ogólnopolskiej akcji pn. „Polska Biega”. Wydarzenie to mamy zamiar kontynuować co rok, rozszerzając je o nordic-walking.

4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Łącznie z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu zaaranżować WOŚP, zapraszając zespoły i ludzi do wspólnej zabawy. Udało nam się pobić dotychczasowy rekord w zbiórce pieniędzy.

5. Zbiórka książek

Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka poprosiła nas o pomoc w zebraniu książek dla biblioteki w Długołęce. Udało nam się zgromadzić około sześciuset książek.

6. Projekt Działaj Lokalnie pn. „MAMO! Kocham sztukę!”

Napisany i złożony został przy pomocy prochowickiego Klubu Sportowego „PROCHOWICZANKA-URBEX”. Obejmował on cztery zakresy tematycznych warsztatów, które tworzyły całość. Zajęcia przeprowadzone były przez pasjonatów w tych dziedzinach tj. fotografii, dziennikarstwie, teatrze i filmie. Nad sprawnym przebiegiem projektu czuwali członkowie Młodzieżowej Rady.

7. Koncert andrzejkowy – „Andrzejki z Rapem”

Odbył się w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu a uczestnikami była spora liczba młodych ludzi. Na „Andrzejki z Rapem” zostały zaproszone zespoły z Legnicy, które doskonale potrafiły zachęcić do wspólnej zabawy.


Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Prochowice

 Rada z uwagi na swoje zadania m.in. reprezentowania interesów młodzieży współpracowała z organami władzy gminy Prochowice. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz Rady Miasta i Gminy Prochowice uczestniczyli w sesjach Rady:

 - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice pani Alicja Sielicka

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice pani Halina Teluk

 Wspólnie z panią Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice poruszaliśmy tematy dotyczące działań Rady, mające na celu aktywizację i wzrost zainteresowania młodzieży zamieszkującej gminę Prochowice.


Skład prezydium Rady

 Od 31.03.2011 do 06.03.2012

Przewodniczący: Kamil Salamon

Wiceprzewodniczący: Sławomir Brol

Sekretarz: Joanna Jaceniuk

Od 31.03.2012 do końca kadencji tj. 08.04.2013

Przewodniczący: Katarzyna Sztyblewska

Wiceprzewodniczący: Piotr Linda

Sekretarz: Joanna Jaceniuk


Protokoły z sesji oraz inne dokumenty Rady dostępne są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krainy Łęgów Odrzańskich”

(pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice)

Adres mailowy Rady: mlodziezowa_rada@onet.pl

Adres do korespondencji: pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica