Zobacz całą galerię


Regulamin

banerek_konkurs

I Międzyszkolny Turniej

Krainy Łęgów Odrzańskich

Regulamin

 1. Organizatorem I Międzyszkolnego Turnieju Krainy Łęgów Odrzańskich jest Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.
 2. Celem turnieju jest informowanie oraz promowanie wszechstronnej wiedzy na temat regionu Krainy Łęgów Odrzańskich wśród uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu gmin: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Malczyce, Miękinia, Środa, Śląska, Prochowice, Ścinawa, Jemielno, Pęcław, Rudna, Głogów (wiejska). Ponadto celem turnieju jest propagowanie nowoczesnych form edukacji, np. questy, geocaching, rozrywki umysłowe – łamigłówki słowne, krzyżówki itp. jako narzędzi rozwijających zarówno wiedzę regionalną, jak i ogólne kompetencje uczniów.
 3. Liczba uczestników turnieju z poszczególnych klas jest nieograniczona za wyjątkiem turnieju szaradziarskiego, w którym uczestniczą 3-osobowe drużyny reprezentujące klasę wraz z 1 nauczycielem – opiekunem. Każdy uczestnik może brać udział w kilku konkurencjach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac do celów edukacyjnych i promocyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.
 5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 20.11.2014 r. faksem, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego wg wzoru przesłanego przez organizatora.

6. Każda ze szkół zgłaszających drużynę do uczestnictwa w turnieju oddeleguje 1 nauczyciela na bezpłatny warsztat, na którym zostaną omówione zasady turnieju, sposób przygotowania drużyny do rywalizacji, a także przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania łamigłówek w procesie dydaktycznym oraz form aktywnej turystyki edukacyjnej (animacje, wyprawy odkrywców, scenariusze terenowe, geocaching).

7. Na całość rywalizacji składają się zadania wykonywane w poszczególnych szkołach za wyjątkiem turnieju szaradziarskiego, będącego konkurencją finałową. Zadania będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy nauczyciela-opiekuna w odstępach mniej więcej dwutygodniowych. Zadania będą także zamieszczane w zakładce na stronie internetowej organizatora. Każde zadanie jest oddzielne punktowane, a ilość możliwych punktów do zdobycia będzie podawana w mailu z zadaniem.

8. Turniej szaradziarski odbędzie się w marcu 2015 roku, miejsce i termin organizacji zostanie podane uczestnikom z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Organizator nie zapewnia zwrotu środków za transport.

 1. Zadania nawiązywać będą do przyrody, historii, kultury, geografii związanych bezpośrednio z obszarem Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, a także do wiedzy ogólnej. Stopień trudności zadań będzie dopasowany do wieku uczestników.
 2. Na stronie internetowej organizatora www.lgdodra.pl zostanie utworzona specjalna zakładka, w której będą zamieszczane: kolejne zadania do wykonania, aktualny stan rywalizacji, punkty za poszczególne już wykonane zadania, najciekawsze nadsyłane prace.
 3. Oceny wszelkich nadsyłanych prac dokonywać będzie niezależne i obiektywne jury powołane przez organizatora. Sposób przesyłania prac i kryteria oceny podawane będą w opisach poszczególnych zadań.
 4. O końcowej klasyfikacji w turnieju decyduje suma punktów za wykonanie wszystkich zadań, łącznie z turniejem szaradziarskim.
 5. Przewiduje się przyznanie pamiątkowych statuetek oraz trzech nagród głównych dla szkół – laureatów 3 pierwszych miejsc. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki promujące Krainę Łęgów Odrzańskich. Nagrody dodatkowe otrzymają członkowie 3 drużyn, które zajmą 3 pierwsze miejsca w turnieju szaradziarskim. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyróżnień prac o szczególnych walorach artystycznych i/lub charakteryzujących się dużą pomysłowością i oryginalnością wykonanych w ramach zadań turniejowych.
 6. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia
 7. Szczegółowych informacji dot. turnieju udziela koordynator projektu p. Justyna Tracichleb pod nr tel. 604 852 801, e-mail: justynatracichleb@lgdodra.pl
 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami regulaminu, ich zaakceptowaniem oraz zgodą na upublicznienie w mediach prac uczestnika i obrazów zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas turnieju.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie turnieju oraz prawo do unieważnienia turnieju w przypadku zbyt małej liczby uczestników oraz dyskwalifikacji uczestnika w szczególnych sytuacjach.
 10. Kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica