Zobacz całą galerię


Warsztat refelksyjny

22 lutego 2018 - Justyna Tracichleb
6 lutego odbył się pierwszy warsztat refleksyjny poświęcony wdrażaniu lokalnej strategi rozwoju KŁO na lata 2014-2020. Udział w nim wzięli przedstawiciele organów LGD (Zarząd i Rada), pracownicy Biura LGD, wnioskodawcy lub ich przedstawiciele, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, a także przedstawiciel samorządu województwa. 

Zgodnie z wytycznymi warsztat refleksyjny rozpoczął się prezentacją zestawień i materiałów przygotowanych przez pracowników Biura LGD, które dotyczyły procesu realizacji LSR. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty, a prowadzona w ramach nich dyskusja ogniskowała się wokół analizy i odpowiedzi na następujące pytania:

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
b. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
d. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
e. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Wnioski płynące z dyskusji oraz ustalenia i konieczne do realizacji w najbliższych roku działania, które mogą wpłynąć na usprawnienie procesu wdrażania strategii. 
 zostaną zaprezentowane w raporcie ewaluacyjnym. 
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica