Zobacz całą galerię


NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I ROZWOJU

5 czerwca 2009 - KŁO

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

 

SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I ROZWOJU

W PEŁNYM WYMIARZE CZESU PRACY

 

 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1)       Wykształcenie średnie lub wyższe.

2)       Ukończone kursy z zakresu prowadzenia i organizacji szkoleń, kursy trenerskie.

3)       Podstawy znajomości aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD.

4)       Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.

 

 

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1)       Staż pracy, przy reklamie i promocji.

2)       Doświadczenie przy współpracy z mediami lub w mediach.

3)       Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki).

4)       Staż pracy  w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).

5)       Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.

6)       Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

7)       Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

8)       Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

 

Zakres obowiązków:

1)       organizacje szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników biura,

2)       organizacje szkoleń dla beneficjentów LGD,

3)       nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów,

4)       przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,

5)       współpraca z mediami,

6)       prowadzenie promocji Stowarzyszenia i Partnerstwa LGD,

7)       organizowanie spotkań i konferencji,

8)       redagowanie notatek prasowych,

9)       redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia i Partnerstwa LGD

10)   zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,

11)   dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych,

12)   prowadzenie działalności wydawniczej,

13)   wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,

14)   rekrutacja beneficjentów do projektów,

15)   realizacja projektów Stowarzyszenia,

16)   obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

17)   ) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

18)   realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju.

 

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 

 

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica