Zobacz całą galerię


NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

5 czerwca 2009 - KŁO

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

 

 

ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

W PEŁNYM WYMIARZE CZESU PRACY

 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1)      Wykształcenie średnie lub wyższe.

2)      Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).

3)      Doświadczenie w pracy z społecznością lokalną.

4)      Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu.

5)      Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

6)      Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD.

7)      Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

8)      Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1)      Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.

2)      Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski).

3)      Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

4)    Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

5)      Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

  

Zakres obowiązków:

1)      wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),

2)      realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych   Lokalną Strategią Rozwoju,

3)      aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

4)      pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

5)      pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,

6)      organizowanie i prowadzenie zespołów roboczych do projektów,

7)      przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,

8)      przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,

9)      planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach Działania4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),

10)  planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach Działania 4.2      Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

11)  przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów,

12)  realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Animator ds. przygotowania projektów.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica