Zobacz całą galerię


Przedłużamy konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji LSR

5 czerwca 2019 - Małgorzata Linda

Zapraszamy do konsultacji projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich".

Informujemy, że załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Szczegółowy plan działania (i odpowiednio tabela ze wskaźnikami) wymaga aktualizacji. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Szczegółowego planu działania.

Zakres proponowanych zmian obejmuje:

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.1, Przedsięwzięcie I „Turystyka na szlaku Odry”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 12 sztuk na 15 sztuk, z uwagi na fakt, że w ramach działania zostały jeszcze wolne środki, a jednocześnie zgodnie z podpisanymi umowami oraz wybranymi wnioskami osiągnięto zakładaną pierwotnie wartość wskaźnika. Dlatego, aby umożliwić ogłoszenie naboru w 2019 r. i aplikowanie o w/w środki zainteresowanym beneficjentom należy zwiększyć wskaźnik.

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.3, Przedsięwzięcie III „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa z 2 sztuki na 3 sztuki, z uwagi na fakt, że wskaźnik (2 sztuki) został osiągnięty w poprzednich naborach. Zostały natomiast wolne środki w kwocie: 194 275,00 zł- zaplanowane na nabór w 2019 r. Nabory w tym zakresie cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców- zwiększenie wartości wskaźnika pozwoli na ogłoszenie naboru i sięgniecie po w/w środki zainteresowanym beneficjentom.

Cel ogólny 2, Cel szczegółowy 2.2, Przedsięwzięcie V „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy przeniesienie niewykorzystanych środków dla zadania: Liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa (projekt grantowy): kwota w LSR: 250 000,00 zł, kwota zawartych umów w ramach projektu grantowego: 175 875,00 zł, pozostaje niewykorzystana kwota: 74 125,00 zł, którą proponujemy podzielić i przenieść na inne zadania w ramach tego samego przedsięwzięcia, a mianowicie:

Liczba działań związanych z edukacją ekologiczną, regionalna i odnawialnymi źródłami energii oraz dokumentalistyką:, proponujemy zwiększenie puli dostępnych środków o 23 897,52 zł, co daje łączną kwotę: 423 897,52 zł, w tym dla naboru na 2019 r.: 173 898,04 zł.

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim, proponujemy zwiększenie puli dostępnych środków o 50 227,48 zł, co daje łączną kwotę: 550 227,48 zł, w tym dla naboru zaplanowanego w 2019 r.: 300 000,00 zł.

Prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” osobiście w godzinach pracy biura bądź mailowo na adres: lgdodra@op.pl do dnia do 09 czerwca.
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica