Zobacz całą galerię


Nowy, ekologiczny plac zabaw Gminie Środa Sląska

10 czerwca 2019 - Agata Chwiszczuk

W miejscowości Święte - gmina Środa Śląska powstał ekologiczny plac zabaw. 

Gmina Środa Śląska zrealizowała projekt Ekologiczny plac zabaw we wsi Święte dedykowany mieszkańcom i turystom zielonego szlaku pieszego Krainy Łęgów Odrzańskich, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest: Ekologiczny plac zabaw, który znajduje się naprzeciw zabytkowego kościoła Św. Marcina. Święte to wieś pod nadzorem konserwatora, którą charakteryzuje zwarta poniemiecka zabudowa, zabytkowy kościół – rejestr zabytków – 1305r. Miejscowość znajduje się na zielonym, pieszym szlaku turystycznym Św. Jakuba, chętnie uczęszczanym przez piechurów i pielgrzymów.
Plac zabaw to miejsce dedykowane turystom z dziećmi, które chętnie odpoczną podczas zwiedzania. Dodatkowo poznają florę i faunę Krainy Łęgów Odrzańskich z informacji na tablicy, zamontowanej na placu. Realizacja zadania stworzy możliwość rekreacji na wolnym powietrzu oraz poznanie przyrody regionu nadodrzańskiego. Plac zabaw znajduje się wśród starych drzew, na których zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków. Jest to zachęta do nauki przez zabawę.

Beneficjentem projektu jest Gmina Środa Śląska

Cel projektu: Realizacja operacji wpłynie na rozwój bazy turystyczno – rekreacyjnej, a także wzrost liczby osób odwiedzających teren, na którym realizowany jest projekt, a tym samym – zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gminę Środa Śląska. Projekt przyczyni się do wsparcia różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 – 2020 – ze środków Leader Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Całkowita wartość projektu: 103 689 zł

Wydatki kwalifikowalne: 103 689 zł

Kwota dofinansowania: 52 576 zł

Okres realizacji: październik 2018 r. 

1placzabaw 2placzabaw

3placzabaw

logaUELEADERPTOW20142020

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica