Zobacz całą galerię


Konferencja odrzańska za nami

22 października 2009 - KŁO

We wtorek w Sali Sesyjnej Zamku Piastowskiego w Wołowie odbyła się coroczna Konferencja Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich. Organizatorami w tym roku byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry a także Starostwo Powiatowe w Wołowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie a także członkowie Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne tj demokratyczne partnerstwo oraz program współpracy. W przerwie pomiędzy blokami odbyła się uroczystość wręczania certyfikatów „Przyjazny rowerom”. Wręczenia dokonał przybyły jedyny w tym dniu poseł Piotr Cybulski. Certyfikaty otrzymali: Starostwo Powiatowe w Wołowie w imieniu którego odebrał starosta Maciej Nejman, Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów z Krzydliny Małej reprezentowana przez ojca Mirosława oraz sklep „Irena” z Wrocławia.

Po przywitaniu przybyłych gości przez koordynatora tego projektu Rafała Plezia, blok demokratyczny partnerstwa rozpoczęła Barbara Kazior z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska przedstawiając działalność Krajowej Sieci Grup Partnerskich. Jest to sieć składająca się z Partnerstw, które spełniają podstawowe standardy m.in. takie jak: aktywnie działające partnerstwo trójsektorowe a także realizują co najmniej jeden wspólny program (np. ekomuzea, czysty biznes, szkoły dla ekorozwoju). Na co dzień funkcjonowanie KGSP polega na działaniach informacyjnych (www.grupypartnerskie.pl), promocyjnych (comiesięczny biuletyn), szkoleniowych oraz wydawniczych jak np. ostatni kalendarz imprez odbywających się w ramach dni partnerstwa lokalnego. W Krainie Łęgów Odrzańskich takimi imprezami były: „Oblężenie klasztoru” w Lubiążu, „Dni Winobrania i Bociana w Wińsku oraz Święto Wina w Mieście Skarbów w Środzie Śląskiej.

Następnie została omówiona metodyka tworzenia partnerstw, na podstawie wieloletnich doświadczeń, które stosują nasi zagraniczni goście. Sposób funkcjonowania partnerstwa na przykładzie rozwiązań systemowych realizowanych w Anglii oraz plany ich realizacji w Europie przedstawił Darian Stibbe z The Partnering Initiative.

Niemalże wzorcowym przykładem stworzenia sukcesu biznesowego poprzez oddolne inicjatywy jest Partnerstwo Krzemienny Krąg. Genezę sukcesu Bałtowa w województwie świętokrzyskim w których poza wysokim, prawie 40% bezrobociem niczego nie było, przedstawił Jarosław Kuba. Dzięki zaangażowaniu wszystkich sektorów (samorządowego, biznesowego i społecznego), szkoleniu partnerów, wymianie doświadczeń z innymi grupami w kraju i za granicą a przede wszystkim lokalnej społeczności, która nie miała nic do stracenia ażeby zaangażować się społecznie w rozwój własnej miejscowości, powstał Bałtowski Park Jurajski. Dzięki określonej wizji rozwoju, poprzez tworzenie, sieciowanie i promocję flagowych produktów turystycznych jak muzea, szlaki, spływy tratwami, tematyczne imprezy plenerowe, krainy koni czy rozwój gospodarstw agroturystycznych, dziś zatrudnionych jest przy obsłudze turystów ponad 100 mieszkańców a rocznie miejscowość odwiedza ponad 150 tys. turystów. Tuż przed przerwą Anna Staworowska Iwaszuk z Fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej Odry omówiła zasady przyznawania certyfikatów „Przyjazny rowerom” a następnie odbyła się uroczystość ich wręczania.

Blok pogram współpracy rozpoczął Poseł na Sejm RP Piotr Cybulski, który na początku wyraził zachwyt sukcesem Partnerstwa „Krzemienny Krąg” a następnie przedstawił rolę organizacji pozarządowych w życiu publicznym, deklarując przy tym zainteresowanie tym tematem pozostałych parlamentarzystów jako ważną tematykę społeczną. Wyraził także wolę zorganizowania podobnej konferencji w Sejmie, aby wyostrzyć problemy napotykane na co dzień przez sektor społeczny.

Przykłady dobrych praktyk wdrażania programu współpracy działań na przykładzie gminy Legnica omówił Mirosław Jankowski z Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Wieloletnia współpraca trzeciego sektora z samorządem lokalnym uzmysłowiła włodarzom, iż realizowanie w praktyce uchwalanych corocznie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi daje ogromne obopólne korzyści.

Kolejnym omówionym tematem były zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w kontekście programów współpracy, które omówione zostały przez Piotra Frączaka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nowelizacja ustawy próbuje zmienić relacje między samorządem i organizacjami pożytku publicznego oraz sformułować inne sposoby (poza konkursowe) dofinansowania tej działalności. Temat był dość obszerny, jednak bardzo interesujący szczególnie dla obecnych na sali przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Na zakończenie konferencji Wioletta Matysek-Szumilas - Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przedstawiła współpracę Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania, promowania i realizacji samorządowych programów współpracy.

Ważność omawianych tematów a także wpływ ich na rozwój terenów z Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, potwierdziła dyskusja również w kuluarach jeszcze przez ponad godzinę po zakończeniu konferencji.Najbliższe wydarzenia

  • 28/06 - Walne Zebranie Członków LGD
  • 08/09 - Odrzański Zlot Młodzieżówek
PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica