Zobacz całą galerię


Nabór otwarty na stanowiska „Animator do spraw przygotowania projektów”

26 listopada 2009 - superadmin

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowiska: „ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW” w pełnym wymiarze czasu.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).
 3. Doświadczenie w pracy z społecznością lokalną.
 4. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu.
 5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.
 6. Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.
 8. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.
 2. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski).
 3. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.
 4. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.
 5. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),
 2. realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych   Lokalną Strategią Rozwoju,
 3. aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 4. pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
 5. pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,
 6. organizowanie i prowadzenie zespołów roboczych do projektów,
 7. przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,
 8. przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,
 9. planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach Działania4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),
 10. planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach Działania 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 11. przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów,
 12. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ul. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Animator ds. przygotowania projektów.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica