Zobacz całą galerię


BARDZO WAŻNE DO WNIOSKÓW DO PROGRAMU LEADER

26 listopada 2009 - superadmin

Szanowni Partnerzy jeśli składacie wnioski w ramach Programu LEADER do naszego LGD to proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na odniesienie się do Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Bez takich odniesień Rada LGD nie będzie mogła ocenić wniosków tym samym nie przejdzie to do dalszego etapu oceny (do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)

Jak to zrobić? I gdzie co wpisać? Informacja poniżej.

Dla Działania MAŁE PROJEKTY

Odniesienie do CELÓW i PRZEDSIĘWZIĘĆ

Należy odnieść się we wniosku na Małe Projekty w pozycji

13.2 CELE OPERACJI

Należy odnieść się do celów z LSR KŁO zapisanych na stronie 51-52 dokumentu.

Należy zadbać o to aby CELE PROJEKTU pokrywały się z CELAMI zapisanymi w LSR.

Odniesienie do PRZEDSIĘWZIĘĆ i LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

V. Opis operacji

Opisujemy całą operację zgodnie z instrukcją, ale należy pamiętać o tym, aby w tej części jasno i wyraźnie odnieść się do przedsięwzięć zapisanych na stronach 52-56 LSR KŁO.

UWAGA: przedsięwzięcia muszą być zgodne z celami.

W tym punkcie musimy również odnieść się jasno i wyraźnie do LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU.

Lokalne kryteria wyboru dla działania małe projekty znajdują się na stronie 80-82 LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.

Najlepiej zrobić to opisując np.

„Projekt spełnia lokalne kryterium wyboru SPÓJNOŚĆ Z REGIONEM ponieważ …….(uzasadniamy)…..”

I tak proszę potraktować każde kryterium, którego dotyczy projekt. Jeśli kryterium jest niespełnione to też prosimy to napisać.

Dla Działania ODNOWA i ROZWÓJ WSI 

Odniesienie do CELÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ i LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W przypadku działania Odnowa i rozwój wsi do celów, przedsięwzięć i lokalnych kryteriów wyboru należy odnieść się w pozycji

14. PLANOWANY CEL REALIZACJI

Należy odnieść się do celów z LSR KŁO zapisanych na stronie 51-52 dokumentu.

Należy zadbać o to aby CELE PROJEKTU pokrywały się z CELAMI zapisanymi w LSR

Należy jasno i wyraźnie odnieść się do przedsięwzięć zapisanych na stronach 52-56 LSR KŁO.

W tym punkcie odnosimy się również do Lokalnych Kryteriów Wyboru, które dla odnowy znajdują się na 83 stronie LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.

Najlepiej zrobić to opisując np.

„Projekt spełnia lokalne kryterium wyboru SPÓJNOŚĆ Z REGIONEM ponieważ …….(uzasadniamy)…..”

Dla Działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW oraz RÓŻNICOWENIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

W ramach tych działań postępujemy podobnie jak w przypadku Odnowy z tą różnicą, że zapisów dokonujemy w punkcie

18. PLANOWANE CELE OPERCJI

Lokalne kryteria wyboru dla tych dwóch działań znajdują się na stronie 85 i 86 LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.

JEŚLI PAŃSTWO O TO NIE ZADBAJĄ W SWOICH WNIOSKACH TO RADA LGD MOŻE NIE PRZYJĄĆ WNIOSKÓW DO REALIZACJI!!!!!!

Przygotował: Rafał Plezia z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica