Zobacz całą galerię


Dotacje na ”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

5 marca 2010 - Administrator

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w programie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Beneficjenci:

  • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Pomoc finansowa:

  1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
  2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 90% ogólnej wartości projektu,
  3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu,
  4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 675 000 zł.

Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są na stronie UMWD

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica