Zobacz całą galerię


Konkurs: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

7 kwietnia 2010 - Administrator

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Programie Innowacyjna Gospodarka.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),

  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,

  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),

  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),

  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Do udziału w konkursie zaprasza się:

  • jednostki samorządu terytorialnego,

  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,

  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Budżet działania 8.3 wynosi: 364 411 765,00 euro. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy wynosi: 42 840 578,50 euro.

W ramach działania 8.3 wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawcy.

Kryteria wyboru projektów >>

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2010 r. do godz. 16:15.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica