Zobacz całą galerię


Razem możemy więcej

21 kwietnia 2010 - Administrator

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił kolejną edycję  Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich.

Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:

 • rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
 • stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;
 • wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
 • pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi ;
 • promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 5 tys. zł.

Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:
 • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu,
 • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.) oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych,
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 • zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp,
 • zakupem nagród w konkursach i festynach organizowanych w ramach projektów,
 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty) , włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów.

O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców). O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu oraz wniosek dostępne są na stronie www.efrwp.com.pl.

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica