Zobacz całą galerię


BARDZO WAŻNE DO WNIOSKÓW DO PROGRAMU LEADER

23 kwietnia 2010 - Administrator

Szanowni Partnerzy jeśli składacie wnioski w ramach Programu LEADER do naszej Lokalnej Grupy Działania to prosimy zwrócić szczególną uwagę na odniesienie się do Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Bez takich odniesień Rada LGD nie będzie mogła ocenić wniosków tym samym nie przejdzie to do dalszego etapu oceny (do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)

Jak to zrobić? I gdzie co wpisać?

Informacja poniżej.

Dla Działania MAŁE PROJEKTY

Odniesienie do CELÓW i PRZEDSIĘWZIĘĆ

Należy odnieść się we wniosku na Małe Projekty w pozycji

13.2 CELE OPERACJI

Należy odnieść się do celów z LSR KŁO zapisanych na stronie 51-52 dokumentu.

Należy zadbać o to aby CELE PROJEKTU pokrywały się z CELAMI zapisanymi w LSR.

Odniesienie do PRZEDSIĘWZIĘĆ i LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

V. Opis operacji

Opisujemy całą operację zgodnie z instrukcją, ale należy pamiętać o tym, aby w tej części jasno i wyraźnie odnieść się do przedsięwzięć zapisanych na stronach 52-56 LSR KŁO.

UWAGA; przedsięwzięcia muszą być zgodne z celami.

W tym punkcie musimy również odnieść się jasno i wyraźnie do LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU.

Lokalne kryteria wyboru dla działania małe projekty znajdują się na stronie 80-82 LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.

Najlepiej zrobić to opisując np.

Projekt spełnia lokalne kryterium wyboru SPÓJNOŚĆ Z REGIONEM ponieważ …….(uzasadniamy)…..”

I tak proszę potraktować każde kryterium, którego dotyczy projekt.

Jeśli kryterium nie jest spełnione to też prosimy to napisać.


Przykład prawidłowego rozpisania zgodności działań z kryteriami wyboru z wniosku Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni:


Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru:

Doświadczenie wnioskodawcy: jesteśmy nową organizacją utworzoną we wrześniu tego roku. Jest to nasz pierwszy wniosek o pomoc z środków zewnętrznych.

Działanie w partnerstwie: zakładamy, że w projekcie będziemy współpracować z minimum 3 partnerami, do współpracy zaprosimy Stowarzyszenie Lubiąż, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Fundację Doliny Środkowej Odry, Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS, OSIR z Wołowa, Urząd Miasta i Gminy Wołów, Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz z sektora biznesu Winnice Jaworek, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ścinawie.

Zasięg oddziaływania operacji: zasięg oddziaływania naszej operacji będzie widoczny przede wszystkim w gminie Wołów, ale oferty obejmą również partnerów z gminy Miękinia, Ścinawa, Prochowice, Wińsko i Brzeg Dolny

Innowacyjność operacji: Operacja jest innowacyjna ponieważ zakłada wdrożenie ofert z 2 sektorów życia publicznego i zakłada publikację tych ofert i ogłoszenie skumulowanej oferty na stronach internetowych

Spójność z regionem: nasza operacja jest spójna z programami prowadzonymi przez partnerstwo, jesteśmy członkami Klubu Czystego Biznesu(posiadamy certyfikat Przyjazny Rowerom – pierwszy w partnerstwie), oferty będą tworzone o program Szlak Odry, oferty będą tworzone w oparciu o atrakcje i działania Ekomuzeum Cysterskiego i Dymarki

Trwałość operacji po zakończeniu; operacja gwarantuje trwałość ponieważ stworzone oferty będą funkcjonować i przynosić dochody mieszkańcom regiony w przeciągu kilku przyszłych lat, oraz będą pierwowzorem dla przyszłych ofert turystycznych Szlaku Odry

Wykorzystanie lokalnych zasobów: głównym założeniem projektu jest wykorzystane zasobów lokalnych powstałych w oparciu o Szlak Odry, będziemy wykorzystywać w głównej mierze zasoby kulturowe (ekomuzea) ale i przyrodnicze PK Jezierzycy, Łęgi Odrzańskie

Promocja obszaru: Promocja obszaru jest jednym z głównych założeń, w ramach projektu będziemy promować rowerowy i krajowy Szlak Odry tym samym partnerstwo odry (Krainę Łęgów Odrzańskich)”Dla Działania ODNOWA i ROZWÓJ WSI

Odniesienie do CELÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ i LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W przypadku działania Odnowa i rozwój wsi do celów, przedsięwzięć i lokalnych kryteriów wyboru należy odnieść się w pozycji

14. PLANOWANY CEL REALIZACJI

Należy odnieść się do celów z LSR KŁO zapisanych na stronie 51-52 dokumentu.

Należy zadbać o to aby CELE PROJEKTU pokrywały się z CELAMI zapisanymi w LSR

Należy jasno i wyraźnie odnieść się do przedsięwzięć zapisanych na stronach 52-56 LSR KŁO.

W tym punkcie odnosimy się również do Lokalnych Kryteriów Wyboru, które dla odnowy znajdują się na 83 stronie LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.

Najlepiej zrobić to opisując np.

Projekt spełnia lokalne kryterium wyboru SPÓJNOŚĆ Z REGIONEM ponieważ …….(uzasadniamy)…..”

Lokalne Kryteria Wyboru uzasadniamy tak samo jak w przykładzie Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni ale w odniesieniu do kryteriów działania Odnowa i Rozwój Wsi

Dla Działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW oraz RÓŻNICOWENIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

W ramach tych działań postępujemy podobnie jak w przypadku Odnowy z tą różnicą, że zapisów dokonujemy w punkcie

18. PLANOWANE CELE OPERCJI


Lokalne kryteria wyboru i ich odniesienie można opisać w załączniku dodatkowym w formie oświadczenia.


Lokalne kryteria wyboru dla tych dwóch działań znajdują się na stronie 85 i 86 LSR KŁO oraz w dokumentacji konkursowej.


Lokalne Kryteria Wyboru uzasadniamy tak samo jak w przykładzie Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni ale w odniesieniu do kryteriów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

JEŚLI PAŃSTWO O TO NIE ZADBAJĄ W SWOICH WNIOSKACH TO RADA LGD MOŻE NIE PRZYJĄĆ WNIOSKÓW DO REALIZACJI!!!!!!

Przygotował: Rafał Plezia z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”


PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica