Zobacz całą galerię


Ruszają zaliczki

11 maja 2010 - Administrator

Od 10 maja można składać wnioski o zaliczki na 7 działań z PROW 2007 – 2013. Są wśród nich m.in. projekty realizowane w ramach osi 4 Leader.

W związku z wejściem w życie noweli ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 57 z 2010 r., poz. 351), od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007 - 2013:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych.
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej.
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
- dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
- dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
6. Wdrażanie projektów współpracy.
7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Ze względu na regulacje prawne ujęte w zapisach ww. ustawy, ważne jest, aby beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:
- beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy o przyznanie pomocy - powinni złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.,
- beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie przyznano im jeszcze z ARiMR pomocy (nie zawarto umowy), a chcą skorzystać z zaliczki, powinni złożyć wniosek o zaliczkę w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy o przyznanie pomocy.

źródło: www.arimr.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica