Zobacz całą galerię


Fundusz dla Przyrody

17 maja 2010 - Administrator

Grupa ENERGA oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura” zapraszają do udziału w II edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”. Jego celem jest wspieranie inicjatyw podejmowanych przez instytucje, firmy i organizacje społeczne, działające na rzecz bezpośredniej ochrony przyrody czyli ochronę cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. Wsparciem finansowym objęte mogą być projekty realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2010 roku.

Zasady udzielania dotacji celowej:

 1. Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych (rodzimych!) gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
 2. Ocena wniosku jest dwustopniowa - formalna i merytoryczna
 3. Ocena formalna dotyczy zgodności wniosku z wzorem wniosku, kompletności, terminowego złożenia wniosku, podpisów osób upoważnionych oraz terminu realizacji projektu.
 4. Po pozytywnej ocenie formalnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła Funduszu.
 5. Projekt musi zostać rozpoczęty nie wcześniej jak 01.07.2010 i powinien trwać nie dłużej niż do 30.09.2010. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie.
 6. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 3000 zł, a maksymalna 5000 zł.
 7. Raport końcowy należy przesłać według wzoru raportu nie później jak 7 dni po dacie zakończenia projektu (data stempla pocztowego).
 8. Nie dofinansowuje się działań osób prywatnych.
 9. Nie finansuje się zadań związanych z turystyką, nasadzeń roślin gatunków obcego pochodzenia, zarybiania gatunkami nierodzimymi, promocją, reklamą, tworzeniem ścieżek rowerowych, rewitalizacją parków i ogrodów, zakupem komputerów, kamer, aparatów fotograficznych itp.
 10. Pierwsza rata dotacji celowej wyniesie co najmniej 80% i wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, druga rata dotacji osiągnie maksymalnie 20% i wypłacona zostanie po przesłaniu i zaakceptowaniu raportu z realizacji projektu.
 11. Wnioski należy przesyłać w 1 egz. do dnia 07.06.2010 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
PTPP „pro Natura”, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody

źródło: http://www.funduszdlaprzyrody.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica