Zobacz całą galerię


Podsumowanie projektu „EKOMUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ”

25 maja 2010 - Administrator


Projekt skierowany do mieszkańców wsi Zakrzów oraz osób, instytucji i organizacji z terenu gminy Środa Śląska, zainteresowanych współpracą partnerską i współtworzeniem Ekomuzeum Ziemi Średzkiej.

Projekt pn. „Ekomuzeum Ziemi Średzkiej” zapoczątkowany został w grudniu 2009 roku i zakładał działania, których zakończenie przewidziano na miesiąc maj 2010 roku. Jego głównym zadaniem było pobudzenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Zakrzów, poprzez stworzenie trwałego partnerstwa publiczno – społecznego wokół Ekomuzem Ziemi Średzkiej.

Celem projektu było m.in.:

- podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców i zaangażowanie do wspólnego działania pn. Ekomuzeum Ziemi Średzkiej,

- aktywizowanie mieszkańców poprzez zwiększenie poczucia współodpowiedzialności i współzależności w tworzeniu tożsamości lokalnej opartej o dziedzictwo wsi Zakrzów,

- zaangażowanie samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu do partnerstwa, tj. wspólnego przedsięwzięcia rozwijającego ofertę edukacyjno-turystyczną w regionie i tworzącego nowe miejsca pracy,

- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości lokalnej społeczności, wsparcie i wypromowanie w oparciu o ideę Ekomuzeum modelowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi i gminy,

- przeciwdziałanie biernej postawie mieszkańców i przygotowanie szczegółowego planu działań na przyszłość.

Powyższe założenia zostały osiągnięte poprzez:

- przeprowadzenie spotkania informacyjno – integracyjnego, na którym przekazana została wiedza o idei ekomuzeum i partnerstwie publiczno-społecznym, jak również o samym projekcie oraz możliwościach wsparcia i rozwijania tego typu działań ze środków finansowych Unii Europejskiej.

- zorganizowanie 2 spotkań planistycznych, gdzie zebrany został materiał wyjściowy do opracowania Programu Działań dla Ekomuzeum Ziemi Średzkiej w Zakrzowie. Dokument ten, jest uporządkowaniem myśli i pomysłów oraz propozycją rozwiązań zapewniających trwały rozwój i właściwe zarządzanie ekomuzeum. Program określa jasną wizję i cele na przyszłość. Powstała lista działań do realizacji przez mieszkańców i partnerów z podziałam na role, i wskazaniem źródeł finansowania.

- opracowany dokument otrzymają wszyscy partnerzy i będzie on bardzo ważnym elementem projektu. Jego przekazanie nastąpi podczas plenerowej imprezy podsumowującej projekt, która odbędzie się 29 maja 2010 r. w Zakrzowie o godzinie 15.00. Celem imprezy będzie zaprezentowanie dorobku i rezultatów uzyskanych w projekcie, jak również wspólna integracja wszystkich partnerów oraz promocja idei Ekomuzeum Ziemi Średzkiej w Zakrzowie.

Projekt realizowany przez Fundację Partnerstwo Doliny Odry

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Regionalnym „Nadodrzański Zakątek”

W pracach i spotkaniach warsztatowych brała udział stała 30 osobowa grupa mieszkańców Zakrzowa. Aktywność jaką wykazali się mieszkańcy wsi oraz pomysły jakie zostały wypracowane podczas spotkań pozwalają stwierdzić, iż projekt ten kończymy dużym sukcesem i traktujemy go jako I etap w dalszej pracy nad realizacją konkretnych działań w ramach Ekomuzeum Ziemi Średzkiej w Zakrzowie. (Fundacja)

INFORMACJE O PROJEKCIE UDZIELA:

FUNDACJA PARTNERSTWO DOLINY ODRY

Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

tel. (076) 858 45 45, fax. (076) 858 54 54

Projekt „Ekomuzeum Ziemi Średzkiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica