Zobacz całą galerię


Wnioski o zaliczkę

26 maja 2010 - Administrator

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone wnioski o zaliczkę wraz z instrukcją ich wypełniania .

Formularz dotyczy Beneficjentów, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010r. O zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej złożyli wniosek o przyznanie pomocy i nie korzystają z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z art. 3 w/w ustawy wniosek o zaliczkę powinien zostać złożony na udostępnionym formularzu, w miejscu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy tj:

  • w LGD w przypadku działania „Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju” dla „małych projektów”,

  • w Urzędzie Marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej w przypadku działań: Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Zgodnie z w/w ustawą podmiotem właściwym do obsługi wniosku beneficjenta o zaliczkę w zakresie wezwania do usunięcia braków, poinformowania o terminie zawarcia umowy, pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia zaliczki jest agencja płatnicza realizująca płatności EFRROW czyli ARiMR.

Wnioski o zaliczkę w ramach działania „małe projekty” rozpatruje oddział regionalny właściwy ze względu na siedzibę Lokalnej Grupy Działania , która wybrała małe projekty do finansowania.

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica