Zobacz całą galerię


Dotacja na wkład

8 czerwca 2010 - Administrator

Gminny dom kultury, któremu brakuje na wkład własny do projektu w ramach PROW może liczyć na pomoc gminy. Dotacja na ten cel nie może jednak przekroczyć wartości wkładu własnego – wyjaśnia RIO.

W stanowisku z lutego br. Krajowa Rada RIO wypowiedziała się na temat finansowania instytucji kultury przez JST w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.

Podkreślono w nim, że instytucja kultury ubiegająca się o pomoc finansową z PROW musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki na realizację planowanego przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy jej przychody na to nie wystarczają, jst jako organizator instytucji, może przyznać na ten cel dotację w oparciu o art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z zm.).

Zdaniem RIO biorąc pod uwagę charakter dotacji jako bezzwrotnego przysporzenia dokonywanego z budżetu podmiotu publicznego, podlegającego szczególnym zasadom rozliczania wynikającym z przepisów art. 150 – 253 ustawy o finansach publicznych – w przypadku udzielenia dotacji nie byłoby podstaw do żądania od instytucji kultury, z chwilą refundacji kosztów – zwrotu dotacji.

Dlatego też, aby uniknąć zarzutu podwójnego finansowania instytucji kultury, formę dotacji można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego beneficjenta.

RIO tłumaczy, że w części refundowanej (75 proc.), finansowanie zadania może mieć formę pożyczki udzielonej z budżetu jst, ewentualnie ze środków uzyskanych z kredytu, poręczonego w razie potrzeby przez gminę. Możliwość udzielania pożyczek potwierdzają zapisy art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym środki publiczne przeznaczane są m.in. na udzielone pożyczki i kredyty.

Mogą one być udzielane w przypadku, gdy realizowane zadania mieszczą się w zadaniach własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (katalog ten obejmuje sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury).

Jednocześnie RIO przypomina, że udzielenie instytucji kultury pozyczki możliwe jest w przypadku, gdy jst posiada środki, które może na ten cel przeznaczyć (z nadwyżki, wolnych środkó). W przypadku braku środków jst nie może zaciągać pożyczki w tym celu, aby następnie udzielić jej instytucji kultury.

źródło: www.samorzad.pap.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica