Zobacz całą galerię


Seminarium dla mieszkańców obszarów wiejskich

16 czerwca 2010 - Administrator

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, organizuje w dniu 25 czerwca 2010 r. seminarium nt.  dla mieszkańców obszarów wiejskich: „Podejmowanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ramach wybranych działań Osi 3 w oparciu o Oś 4 PROW”

Seminarium realizowane jest w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i skierowane jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Partnerami przy organizacji seminarium są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny we Wrocławiu. Mamy potwierdzony przyjazd Leszka Leśniaka z CDR O/Kraków.

Intencją organizatorów jest przeanalizowanie przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Osi Leader przebiegu realizacji procesu oraz procedur oceny wniosków dot. wybranych działań Osi 3 w oparciu o Oś 4 PROW.


Założenia organizacyjne seminarium:

1) Miejsce organizacji cyklu seminariów: - sala konferencyjna w siedzibie DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław

2) Planowany termin spotkania: - 25 czerwca 2010 r.,

3) Szacunkowy czas trwania spotkania: - 6 godzin (z przerwą kawową)

4) Uczestnicy seminariów: - przedstawiciele LGD, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego objętych LSR.

5) Szacunkowa ilość uczestników po uwzględnieniu ilości LGD w województwie dolnośląskim:

- liczba LGD uczestniczących w realizacji PROW 2007-2010 na terenie województwa dolnośląskiego: - ogółem LGD - 22

- przedstawiciele poszczególnych LGD oraz osoby z terenu LGD zainteresowane wsparciem ok. 60 osób (po ok. 3 osoby z LGD)

6) Organizatorzy: - DODR we Wrocławiu - organizator,

9) Partnerzy zaproszeni do współpracy przy organizacji seminarium we Wrocławiu:

- UMWD

- Dolnośląski OR AR i MR

- CDR O/Kraków

- Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na podst. listy obecności.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia potwierdzającego udział w seminarium do organizatora Działu Przedsiębiorczości Wiejskiego gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR -drogą elektroniczną na adres:  ryszard.targosz@dodr.pl w terminie do  dnia 23 czerwca 2010 r.

Szczegółowy program seminarium jest zawarty w dołączonym zaproszeniu (Do pobrania).

Rozpoczęcie seminarium w dniu czerwca 2010 r. o godz 9.oo w siedzibie DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, sala konferencyjna (budynek B-1 parter).

informacje dodatkowe i zgłoszenia:

Ryszard Targosz

e-mail: ryszard.targosz@dodr.pl

tel. 071/ 339 80 21 (22); w. 151

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica