Zobacz całą galerię


Nabór wniosków na ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

18 czerwca 2010 - Administrator

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego, od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze około 1,2 miliarda złotych.

ARiMR przygotował łatwiejszy do wypełnienia wniosek o przyznanie wsparcia dla "mikroprzedsiębiorstw". Nowy formularz będzie łatwiejszy dla wnioskodawców, ponieważ w trakcie jego wypełniania będą wyświetlane informacje o popełnianych błędach, np. wpisaniu nieprawidłowego numeru  PESEL czy daty.  Dużą "wygodą" jest także to, iż formularz ten, gdy zachodzi taka konieczność, pozwala na automatyczne przeniesienie informacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami we wniosku. Ponadto, formularz został tak przygotowany, że wymusza wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Ich nie wypełnienie spowoduje bowiem, że takiego wniosku nie będzie można wydrukować i złożyć w ARiMR. Dzięki wprowadzeniu takiej funkcjonalności wnioskodawcy unikną odrzucenia ich wniosków z powodu niewypełnienia wymaganych "pól", co w zeszłym roku, gdy obowiązywały "tradycyjne" wnioski zdarzało się niestety bardzo często.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym bądź podejmującym działalność w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa:
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła i rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Na utworzenie  jednego miejsca pracy będzie można otrzymać  100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł.  Dotychczas, by otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Komunikaty Prezesa - zobacz

Limit środków na 2010 r. w podziale na "koperty" wojewódzkie

Departament Komunikacji Społecznej

źródło: www.arimr.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica