Zobacz całą galerię


Programy dotacyjne Fundacji Batorego

22 czerwca 2010 - Administrator

W nowym programie Demokracja w Działaniu, którego celem jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji, dotacje można uzyskać na:

  • przygotowanie propozycji systemowych rozwiązań służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego ( Strategie),
  • działania włączające obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju ( Partycypacja),
  • nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia ( Nadzór)
  • przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmienianie niechętnego nastawienia wobec nich ( Tolerancja)

O dotacje w programie Koalicje Obywatelskie ubiegać się mogą koalicje organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich, które podejmując się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego, starają się wpływać na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Z programu Wschód-Wschód wsparcie uzyskać mogą wielostronne projekty międzynarodowe, realizowane przez polskie organizacje we współpracy z organizacjami partnerskimi z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu ( Partnerstwa). Organizacje wnioskować mogą o dofinansowanie kosztów administracyjnych (do 10 % kosztów bezpośrednich). Program udziela też dotacji na podróże osób z Polski, które zaproszone zostały do udziału w projektach realizowanych w innych krajach regionu ( Kontakty).

O dotacje w programie Równe Szanse, który wspiera lokalne programy stypendialne dla młodzieży szkolnej prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz projekty wyrównywania szans i przeciwdziałania izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych, starać się mogą wyłącznie organizacje, które otrzymały dofinansowanie w latach poprzednich.

Informacje o terminach składania listów intencyjnych i wniosków we wszystkich programach Fundacji Batorego na http://www.batory.org.pl/dotacje.htm

Harmonogram oraz szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje dostępne są na stronach poszczególnych programów.źródło: http://www.batory.org.pl

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica