Zobacz całą galerię


Konkurs: Mała infrastruktura turystyczna

26 lipca 2010 - Administrator

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów", ogłoszonym w ramach Poddziałania 5.1.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków trwa do 26 lipca 2010 do godz. 16.00.

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • Priorytet: 5 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 • Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

 • Konkurs nr 1/2010 (5.1.3)

Cel konkursu: przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Przykładowe rodzaje projektów: budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

Ogólne wymagania dotyczące projektu Wsparcie będą mogły uzyskać projekty, w których główny zakres prac dotyczy budowy lub modernizacji małej infrastruktury służącej odsunięciu ruchu turystycznego od miejsc występowania zagrożonych gatunków lub siedlisk, tzn. co najmniej 50% wydatków kwalifikowalnych w ramach planowanego budżetu zostanie poniesionych na budowę/ modernizację małej infrastruktury, która umożliwi kanalizację ruchu turystycznego.

Do puli w/w działań mogą być zaliczone: planowanie i przygotowanie do realizacji działań terenowych; wydatki związane z przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych; zakup materiałów budowlanych; wydatki związane z budową/ modernizacją elementów małej infrastruktury turystycznej; zakup sprzętu (pod warunkiem, że jest on niezbędny do wykonania prac, a jego zakup jest bardziej efektywny kosztowo niż wynajem na czas budowy); wykup gruntu, pod warunkiem,  że wymienione wydatki umożliwiają realizację działań terenowych służących odsunięciu presji od zagrożonych gatunków lub siedlisk.

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać:

 • parki narodowe,

 • parki krajobrazowe i ich zespoły,

 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,

 • organizacje pozarządowe,

 • wojewodowie,

 • ogrody botaniczne,

 • ogrody zoologiczne,

 • instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne,

 • urzędy morskie,

 • jednostki rządowe,

 • jednostki samorządowe,

 • podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych.

Dofinansowanie Projekty mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych całego projektu. Wkład własny wnioskodawcy, którego wartość nie może być niższa niż 15% wydatków kwalifikowalnych, mogą stanowić: środki z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego, środki prywatne lub inne środki publiczne, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 25 mln euro.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 07-06-2010 - 26-07-2010 do godziny 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 18 000 000 PLN.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: cały kraj
data wydarzenia: od 2010-06-07 do 2010-07-26
organizator: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
www: http://www.ckps.pl

źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica