Zobacz całą galerię


Nabór wniosków w ramach Leadera

13 sierpnia 2010 - Administrator


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

działająca na terenie gmin:

Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia


w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


ogłasza konkurs nr II/2010

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:


  1. Odnowa i rozwój wsi , limit dostępnych środków: 5 028 126,94 złotych;

Termin składania wniosków: od 01 września do 17 września 2010 r. do godziny 16:00.

  1. Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 116 214,37 złotych;

  2. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 169 326,50 złotych;

  3. Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 300 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 10 września do 30 września 2010 r. do godziny 16:00.


Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej).

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdodra.pl, www.partnerstwoodry.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: lgdodra@op.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze w wersji PDF - pobierz


 Pozostałe załączniki do poszczególnych działań:

Odnowa i rozwój wsi  - załączniki:

( pobierz załącznik 1)

( pobierz załącznik 2)

( pobierz załącznik 3)

( pobierz załącznik 4)

( pobierz załącznik 5)

( pobierz załącznik 6)

( pobierz załącznik 7)

Załączniki skompresowane dla działania Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty - załączniki:

( pobierz załącznik 1)

( pobierz załącznik 2)

( pobierz załącznik 3)

( pobierz załącznik 4)

( pobierz załącznik 5)

( pobierz załącznik 6)

( pobierz załącznik 7)

( pobierz załącznik 8)

( pobierz załącznik 9)

( pobierz załącznik 10)

( pobierz załącznik 11)

Załączniki skompresowane dla działania Małe projekty

Załączniki dotyczące działania Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej

Załączniki dotyczące działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica