Zobacz całą galerię


Opakowania i odpady opakowaniowe - seminarium

7 września 2010 - Administrator

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry zaprasza na seminarium pt.:


Opakowania i odpady opakowaniowe

obowiązki przedsiębiorców


29 września 2010 roku (środa, w godz. 10.00 - 15.00)
w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”,

ul. Legnicka 65 we Wrocławiu


Seminarium skierowane jest do podmiotów korzystających ze środowiska - firm, zakładów, urzędów, osób zajmujących się ochroną środowiska. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne !!!

Tematyka seminarium:

09:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników


10:00 - 11:30 - Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o opłacie produktowej oraz ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - cz 1.

- wymogi unijne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
- polskie akty prawne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
- definicja opakowania oraz przykłady jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu 
- najważniejsze obowiązki wprowadzających na rynek opakowania wraz z produktami

- definicje odzysku i recyklingu
- poziomy odzysku i recyklingu


11:30 - 11:45 - przerwa - poczęstunek


11:45 - 13:00 - Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o opłacie produktowej oraz ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - cz 2.
- sposób wyliczania opłaty produktowej oraz wypełniania sprawozdania OŚ-OP1
- samodzielna realizacja obowiązku
- współpraca z organizacją odzysku
- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek
- poziomy odzysku i recyklingu na lata 2009-2014


13:00 - 13:15 - przerwa


13:15 - 14:30
 - Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o opłacie produktowej oraz ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - cz 3.

- definicja odpadów opakowaniowych 
- obowiązki przedsiębiorców dotyczące produkowanych lub sprowadzanych z zagranicy opakowań bez produktów 
- oznakowanie opakowań 
- obowiązek sprawozdawczości OPAK1, OPAK2, OPAK3 
- obowiązki sprzedawców produktów w opakowaniach 
- zapisy dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych

14:30 -  15:00 - Planowane zmiany w przepisach - omówienie projektu założeń do ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymiProwadzący:


Maciej Krzyczkowski

Specjalista w zakresie zarządzania środowiskowego; od 2007 roku przeszkolił ponad 1000 przedsiębiorców
w zakresie gospodarki odpadami; praktyczne doświadczenie zdobywał w trakcie prowadzonych wizyt na terenie zakładów produkcyjnych; uczestnik licznych szkoleń i konferencji w zakresie problematyki zagospodarowania odpadów opakowaniowych; zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką systemów zarządzania jakością i środowiskowego a także EMAS. Wiedzę w tym zakresie zdobył w trakcie Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska (SGGW, Warszawa) oraz studiów podyplomowych: Techniki i Instrumenty Zarządzania Środowiskiem (AGH, Kraków). W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku S. A. odpowiedzialny za Dział Recyklingu i Edukacji Ekologicznej.

Zgłoszenia proszę kierować na adres czystybiznes_wroclaw@interia.pl,


Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i poczęstunek.


Kontakt:
Anna Staworowska-Iwaszuk, tel. 502-421-355, mail:
czystybiznes_wroclaw@interia.pl; www.czystybiznes.pl


­­­­­­­­­­­­­

Uwaga! Wjazd do CWOP „Sektor 3” tylko od ulicy Wejherowskiej. Brak wjazdu od ul. Legnickiej.


___________________________________________________________________________

Propagowanie Czystego Biznesu w Polsce 2007-2011
Seminarium organizowane w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica