Zobacz całą galerię


Program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

12 października 2010 - Administrator

Ruszył nowy program grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży. Jak sama nazwa wskazuje jest on dedykowany młodym ludziom, którzy maja dobre pomysły, plany, chcą się kształcić, angażować w sprawy ważne dla społeczeństwa oraz przyczyniać się do promocji naszej historii i kultury narodowej.
Wnioski w ramach tego programu mogą składać wszystkie organizacje młodzieżowe oraz podmioty pracujące na rzecz młodzieży. Aplikacja, dzięki której można zgłosić projekt jest aktywna do 25 października. Informacja o przyznanych dotacjach będzie ogłoszona na naszej stronie 15 listopada.
Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15 tys. zł.

Fundacja wspiera inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież w ramach poniższych zagadnień:

1. Rozwój i edukacja

Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą;  szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych
 • Organizacja warsztatów tematycznych
 • Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów
 • Kursy dokształcające
 • Specjalne stypendia naukowe i programy stypendialne
 • Inne

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.

Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości
 • Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami
 • Organizacja debat, spotkań, szkoleń
 • Kursy, szkolenia
 • inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną,  podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej.  Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Koncerty, wystawy, spotkania
 • Gry terenowe
 • Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne
 • Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów
 • Konkursy historyczne
 • inne

Kryteria oceny wniosków

 1. Każdy wniosek oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów.
 2. Dotacja przyznawana jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen ekspertów.
 3. Projekty, będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
  • Wartość edukacyjna i społeczna projektu– 0-5 pkt.
  • Innowacyjność i atrakcyjność projektu – 0-5 pkt.
  • Potrzeba realizacji projektu – 0-5 pkt.
  • Wiarygodny i rzetelny opis projektu oraz kosztorys – 0-3 pkt.
  • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.
 4. Jeżeli wniosek z przyczyn formalnych nie będzie spełniał wytycznych programu, nie będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.


Więcej o programie na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica