Zobacz całą galerię


Rozwój form turystyki w Krainie Łęgów Odrzańskich

13 października 2010 - Administrator

Został opracowany raport „Rozwój form turystyki w Krainie Łęgów Odrzańskich” na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców Wrocławia. Raport ten prezentuje wyniki badania, które miało na celu sprawdzenie, na ile Dolina Odry jest atrakcyjna turystycznie, a zwłaszcza jakie formy turystyki i rekreacji w stanowić mogą ciekawą ofertę dla mieszkańców Wrocławia. 

Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania optymalnej strategii rozwoju turystyki w Partnerstwie „Kraina Łęgów Odrzańskich”,  na zlecenie którego raport został opracowany. Badania prowadzone były przez Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia.

Zasadniczym celem było zbadanie, które z popularnych form turystyki są najbardziej atrakcyjne dla wrocławian w Dolinie Odry. Próba, na której zostały przeprowadzone badania obejmowała 186 pełnoletnich mieszkańców Wrocławia. Dla potrzeb dobrania odpowiedniej próby, wylosowano 100 ulic z różnych części miasta, wybór respondentów przebiegał metodą ustalonej ścieżki. Badania odbyły się w grudniu 2009r.

Należy wyjaśnić, że przez Dolinę Odry ankietowani mogli rozumieć całą dolinę rzeczną lub też jakiś jej fragment. Celowo termin ten nie został do końca zdefiniowany, ze względu na chęć zbadania, jak rozumieją go sami ankietowani. Celowo też nie pytano respondentów konkretnie o Krainę Łęgów Odrzańskich, zakładając, że nazwa ta może być dla nich niejasna, co niepotrzebnie utrudni przeprowadzenie badań. W związku z powyższym przyjęto założenie, że wszystkie wymieniane przez respondentów formy wypoczynku i rekreacji mogą odnosić się ogólnie do całej Doliny Odry, jak i szczegółowo do Krainy Łęgów Odrzańskich.

Metodą zastosowaną przy zbieraniu danych była metoda wywiadu kwestionariuszowego, polegająca na zadawaniu pytań respondentom przez ankieterów i wypełnianiu przez nich kwestionariusza. W kilku pytaniach respondentom pokazano karty respondenta z opcjami odpowiedzi. Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze wywiadu opracowane w porozumieniu
z przedstawicielami Partnerstwa „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Kwestionariusz zawierał 9 pytań i metryczkę.

W opracowywaniu danych posłużono się wielkościami procentowymi. Dla potrzeb analizy ilościowej odpowiedzi na pytania otwarte zostały zakodowane. Odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru nie sumują się do 100%.

Pełna treść raportu znajduje się w zakładce Leader pod linkiem: Raport o rozwoju form turystyki

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica