Zobacz całą galerię


Projekt „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”

14 października 2010 - Administrator

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”. Całkowity koszt projektu to ponad 36 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 Regionalnych Organizacji Turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie w partnerstwie uczestniczy 20 podmiotów. 

Główne cele projektu zakładają podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską.

Unikatowość projektu polega przede wszystkim na wyjątkowej randze obiektów zlokalizowanych na szlaku cysterskim w czterech województwach. W większości wypadków są to obiekty najwyższej klasy – perły architektury głównie barokowej. Poza tym w obiektach tych znajduje się tysiące wysokiej klasy zabytków ruchomych. Stworzenie Szlaku Cysterskiego stanowić będzie także element koncepcji zarządzania otoczeniem obiektów, co umożliwi starania o wpisanie wytypowanych obiektów pocysterskich na listę światowego dziedzictwa kulturowego „UNESCO”. Projekt zakłada również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego - infokiosków i bazy internetowej oraz spójne oznakowanie trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedna marką. W ramach projektu zostanie uruchomiony system GPS  do promowania oraz informowania o szlaku i obiektach.

Koszty kwalifikowalne dla całości projektu wynoszą ponad 31 mln zł, a stopa dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określona została na poziomie 85%. Łączny całkowity koszt Projektu wynosi ponad 36 mln zł, natomiast całkowity wkład własny Partnerów wyniesie ok. 10 mln zł.

Realizacja Projektu na Dolnym Śląsku

Łączny koszt  kwalifikowany projektu: ponad 20 mln zł.
Kwalifikowalny koszt inwestycji: 16 mln zł.
Pozostałe koszty kwalifikowane  wynoszą: ponad 4 mln zł.

Zadania:
- budowa  17 parkingów przy obiektach pocysterskich o łącznej powierzchni 36.966 m²;
- budowa 11 sanitariatów;
- budowa 5 punktów Informacji Turystycznej;
- zadania sieciowe, system infokiosków, oznakowania obiektów, oznakowania drogowe, promocja oraz obsługa merytoryczna.

 Udział procentowy Gmin Województwa Dolnośląskiego w Projekcie:
- Gmina Kamienna Góra- 5,50%
- Gmina Męcinka- 2,33%
- Gmina Kamieniec Ząbkowicki- 5,61%
- Gmina Świdnica- 0,86%
- Gmina Bardo- 9,12%
- Gmina Miasto Trzebnica- 15,87%
- Gmina Miasto Jelenia Góra- 16,32%
- Gmina Miasto Legnica- 7,79%
- Gmina Miasto Wrocław- 3,00%
- Województwo Dolnośląskie łącznie 66,41 %

Udział procentowy w Projekcie Gmin Województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego (33,59%):
- Gmina Jemielnica – 4,92 %
- Gmina Kuźnia Raciborska – 19,23 %
- Gmina Jodłownik – 9,44 %

Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest przewidziany na  grudzień 2011 r.

źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica