Zobacz całą galerię


Załóż własną firmę!

21 października 2010 - Administrator

Kolejna szansa na dotację dla młodych i przedsiębiorczych, którzy chcą założyć własną firmę. Ruszyła realizacja projektu Młody umysł - szansą na udany biznes.

Celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez 36 osób w wieku 15-24 lat zamieszkałych w powiatach: milickim, legnickim, bolesławieckim, kamiennogórskim, wołowskim, strzelińskim, polkowickim, lwóweckim, górowskim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim.
W ramach projektu zostaną zapewnione następujące, bezpłatne formy wsparcia:
 • szkolenia i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich
 • środki finansowe na rozwój przedsiębiorstwa (dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej)
 • podstawowe jak i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych w okresie pierwszych 6 /12 miesięcy działalności firmy pomocy doradczej po założeniu działalności gospodarczej
Z projektu będzie mogło skorzystać 45 osób - 24 kobiety i 21 mężczyzn - w wieku od 15-24 lat, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie wyżej wymienionych powiatów. Założeniem jest, aby 2/3 grupy uczestników stanowiły osoby nieaktywne zawodowo, a 1/3 osoby pracujące.
Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są:
 • osoby, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu (wykluczenie to nie dotyczy osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski);
 • osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (nie dotyczy to osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni);
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP;
 • osoby należące do kategorii osób wyłączonych z możliwości udzielenia pomocy publicznej na mocy odrębnych przepisów.
Oferowane w ramach projektu szkolenia będą dotyczyły:
 1. Zakładanie działalności gospodarczej - 4 godziny
 2. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw - 4 godziny
 3. Zewnętrzne źródła finansowania MŚP - 4 godziny
 4. Biznes plan - 4 godziny
 5. Księgowość firmy, podatki - 8 godzin
 6. Techniki sprzedaży - 4 godziny
 7. Asertywność w praktyce - 4 godziny
 8. Stres- wróg czy przyjaciel? - 4 godziny
 9. Zarządzanie czasem pracy - 4 godziny
Szkolenia odbywać się będą w dni robocze, w godzinach popołudniowych, średnio 1-3 razy w tygodniu. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz będą mieli zapewnione wyżywienie. Każdy uczestnik, który ukończy część szkoleniową będzie miał możliwość skorzystania z 5h indywidualnego doradztwa na osobę z tematyki przedsiębiorczości i wsparcia psychologiczno-zawodowego (zakres doradztwa obejmie tematykę poruszoną na ww. szkoleniach).
Po ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o pozyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz o otrzymanie wsparcia pomostowego. W tym celu wymagane będzie sporządzenie biznes planu swojego przedsięwzięcia oraz złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. Projekt przewiduje przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla co najmniej 36 uczestników w wysokości do 35 000,00 zł/ na osobę (w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej w wysokości 20 tys. PLN/osobę). W sytuacji gdy wszyscy Beneficjenci ostateczni wyrażą chęć ubiegania się o wsparcie finansowe, kwota wsparcia na jednego Beneficjenta ostatecznego zostanie obniżona tak, aby umożliwić uzyskanie środków finansowych jak największej liczbie Beneficjentów ostatecznych. Osoby, które otrzymają wsparcie zobowiązane będą do wniesienia wkładu własnego (pieniężnego) w wysokości co najmniej 10% przyznanej dotacji.
Dodatkowo wszyscy Uczestnicy projektu, po uzyskaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, będą mogli skorzystać ze wsparcia pomostowego podstawowego (przez 6 pierwszych miesięcy działalności) i w uzasadnionych przypadkach, ze wsparcia pomostowego przedłużonego (przez kolejne 6 miesięcy działalności) w postaci:
 • środków finansowych w wysokości do 800zł/ miesiąc
 • doradztwa (2 godziny doradztwa indywidualnego/miesiąc)
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady ubiegania się o uzyskanie wsparcia finansowego i pomostowego dostępne są na stronie projektu: www.cdis-europrojekt.pl/mlodyumysl.
Ponadto serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 października 2010r, o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie, I piętro. Przyjdź, nie przegap szansy!

Projekt pt. "Młody umysł -szansą na udany biznes" realizowany jest w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Joanna Juszczyńska Dorota Juszko Sp.j. (Lider Projektu) w partnerstwie z BMK Terapia Funkcjonalna s.c. Michalak A., Kucza A. (Partner Projektu). Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2010 roku do 28 lutego 2013 roku.

źródło: www.powiatwolowski.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica