Zobacz całą galerię


Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010

8 listopada 2010 - Administrator

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010”. Konkurs wyróżni organizacje pozarządowe, firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz wolontariuszy, którzy poprzez swoją aktywną działalność przyczyniają się do rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 16 grudnia 2010 roku w Ośrodku Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Galę uświetnią swoimi występami artyści z przedsiębiorstw społecznych działających w sferze kultury.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

I Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku – wyróżnienie spółdzielni socjalnych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, kościołów oraz klubów sportowych, które łączą w swej działalności cele społeczne i ekonomiczne.

W tej kategorii nominację składają: mieszkańcy Dolnego Śląska, przedsiębiorstwa prywatne, jednostki administracji publicznej.

II Wolontariusz Roku – wyróżnienie Dolnoślązaków, którzy bezpłatnie, świadomie
i dobrowolnie działają na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

W tej kategorii nominacje składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne związki wyznaniowe i kościoły, kluby sportowe, przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

III Filantrop Roku – wyróżnienie przedsiębiorstw prywatnych oraz osób fizycznych wspierających materialnie lub/i merytorycznie działalność społeczną.

W tej kategorii nominację składają: mieszkańcy Dolnego Śląska, spółdzielnie socjalne organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz kluby sportowe.

IV Samorząd lub Partnerstwo – wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz partnerstw wspierających spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły oraz kluby sportowe.

W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz kluby sportowe.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 pocztą lub osobiście na adres: ul: Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych do 12 listopada 2010 roku.

Dopuszcza się również przesłanie formularzy zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: konkurs@fres.org.pl lub faksem na nr (74) 666 22 17, jednakże podpisane oryginały wniosków winny zostać dosłane pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 12 listopada 2010 roku (liczy się data wpływu).

Więcej o konkursie na stronie www.fres.org.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica