Zobacz całą galerię


II runda Programu Rozwoju Bibliotek rusza w styczniu 2011r.

17 listopada 2010 - Administrator

Kto jest uprawniony do udziału?

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców (stan na 31 grudnia 2009 r. – GUS).

Do II rundy nie mogą zgłaszać się biblioteki uczestniczące w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteki Wiodące. Biblioteki, które uczestniczą w I rundzie jako Partnerskie będą mogły zgłaszać się do II rundy tylko w roli Wiodących, po spełnieniu określonych warunków – w tej sprawie FRSI skieruje do obecnej grupy Bibliotek Partnerskich oddzielną korespondencję po 20 października br.

Kiedy rusza nabór?

Nabór rozpocznie się 31 stycznia 2011 r. i potrwa do 31 marca 2011 r.

Jakie są podstawowe zasady programu?

W programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne niezależnie od swojej formy organizacyjnej, tzn.: samodzielne, połączone z inną instytucją (np. z Gminnym Ośrodkiem Kultury czy szkołą), działające w strukturze Urzędu Gminy, posiadające status instytucji kultury, nieposiadające statusu instytucji kultury.

W programie uczestniczy publiczna biblioteka gminna wraz ze wszystkimi swoimi filiami.

Biblioteka może wziąć udział w programie jako Biblioteka Wiodąca lub jako Biblioteka Partnerska. Bibliotekom Wiodącym zaoferujemy więcej korzyści, ale postawimy więcej wymagań. Biblioteka występująca w roli Partnerskiej będzie miała mniej zobowiązań, ale i ograniczoną - w porównaniu z Bibliotekami Wiodącymi - ofertę wsparcia.

Biblioteką Wiodącą może zostać tylko biblioteka posiadająca przynajmniej jedną filię.

Biblioteki, które nie posiadają filii, mogą wziąć udział w Programie tylko jako Biblioteki Partnerskie.

Podstawową zasadą Programu Rozwoju Bibliotek jest partnerstwo, dlatego każda Biblioteka Wiodąca będzie współpracowała w programie z trzema Bibliotekami Partnerskimi. Ta współpraca rozpocznie się już na etapie zgłaszania się do programu.

Umowę uczestnictwa w Programie zawierają trzy strony: FRSI, Biblioteka oraz Gmina. Część zobowiązań umowa będzie nakładała na bibliotekę, a część będzie dotyczyła gminy.

Jak można już teraz przygotować się do udziału w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek?

Program Rozwoju Bibliotek daje bibliotekarkom i bibliotekarzom możliwość udziału w rozbudowanym i bardzo praktycznym systemie szkoleń oraz otrzymania sprzętu multimedialnego szczególnie przez te placówki, w których do tej pory nie było komputerów dostępnych do publicznego użytku. Zważywszy na fakt, że obecnie trwają prace nad budżetami gminnymi i przyszłorocznymi budżetami bibliotek, zachęcamy do zarezerwowania środków w budżetach na podróże związane z udziałem w szkoleniach oraz na dostosowywanie pomieszczeń bibliotecznych do przyjęcia sprzętu multimedialnego.

Szczegółowe informacje na temat zasad II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, oferty dla uczestników II rundy oraz wymagań, jakie powinni spełniać biblioteki chcące uczestniczyć w programie będą ukazywały się od drugiej połowy października na portalu www.biblioteki.org w dziale II runda programu.

źródło: Witryna bibliotek publicznych

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica