Zobacz całą galerię


Nowe organizacje do programu "Równe Szanse"

9 grudnia 2010 - Administrator

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne, do składania listów intencyjnych. Listy przyjmowane są do 31 stycznia 2011.

Organizacjom zaproszonym do udziału w programie oferujemy szkolenia na temat zakładania i prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, tworzenia lokalnych koalicji i współpracy z mediami, a także możliwość ubiegania się o dotację na dofinansowanie stypendiów.

Kto może ubiegać się o przyjęcie do programu

Listy intencyjne mogą składać fundacje i stowarzyszenia, które planują:

prowadzić lokalny program stypendialny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości;

pozyskiwać fundusze na prowadzenie programu stypendialnego z różnych źródeł (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z wpłat 1% itp.);

współpracować ze stypendystami i angażować ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.

Składanie i rozpatrywanie listów intencyjnych

Przed przesłaniem listu intencyjnego prosimy o zaktualizowanie danych swojej organizacji w bazie bazy.ngo.pl.

List intencyjny, nie dłuższy niż 2 strony, należy przygotować na formularzu listu intencyjnego i przesłać jako załącznik (w formacie doc.) pocztą elektroniczną na adres szanse@batory.org.pl. Otrzymanie listu zostanie potwierdzone na adres e-mailowy, z którego list został wysłany. Formularz listu intencyjnego

Zespół Fundacji Batorego ocenia listy i wybiera organizacje, które zostaną zaproszone do udziału w programie. Przy ocenie listów brane jest pod uwagę:

czy potrzeba prowadzenia programu stypendialnego jest dobrze uzasadniona;

czy koncepcja prowadzenia programu stypendialnego jest spójna i możliwa do zrealizowania.

Organizacjom zaproszonym do udziału w programie zaoferujemy szkolenia na temat zasad programu Równe Szanse, zakładania i prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, tworzenia lokalnych koalicji i współpracy z mediami, a także możliwość ubiegania się o dotację na dofinansowanie stypendiów.

Organizacje, które będą przygotowane do prowadzenia programu stypendialnego, będą mogły ubiegać się o dotację na rok szkolny 2011/2012.
Terminy

do 31 stycznia 2011 – składanie listów intencyjnych o przyjęcie do programu

do 28 lutego 2011 – powiadomienie o zaproszeniu organizacji do udziału w programie

źródło: www.batory.org.pl

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica