Zobacz całą galerię


"Młodzież w działaniu" - pozyskaj dotację

21 grudnia 2010 - Administrator

Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.

W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestnictwa w społeczeństwie. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą głównie poprzez dofinansowanie ich projektów, ale również poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Działania dofinansowywane przez program „Młodzież w działaniu”:

Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć;

Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność;

Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat;

Akcja 3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci;

Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych;

Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie

Cele programu "Młodzież w działaniu":

promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,

rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów,

podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży,

wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.

zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami

Priorytety stałe programu "Młodzież w działaniu":

Europejskie obywatelstwo

Uczestnictwo młodzieży

Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

Różnorodność kulturowa

Priorytety na rok 2010: 

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Bezrobocie wśród młodzieży i promocja aktywnego udziału  bezrobotnej młodzieży w społeczeństwie

Zwiększanie świadomości i mobilizacji młodzieży w kwestii globalnych wyzwań (np. zrównoważony rozwój, ocieplenie klimatu), migracji, Milenijnych Celów Rozwoju

Więcej informacji na temat priorytetów rocznych można znaleźć w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu" na rok 2010 oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Priorytety krajowe programu "Młodzież w działaniu":

Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami, w szczególności młodych uchodźców przebywających w Polsce

Współpraca z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu (EECA)

Uczestnictwo młodzieży oraz jej aktywne obywatelstwo

Podnoszenie jakości projektów

Priorytety w poszczególnych Akcjach programu na rok 2010 - TUTAJ

Ważne dokumenty:

Przewodnik po programie "Młodzież w działaniu" 2010: plik w formacie doc.
plik w formacie pdf.

Podstawa prawna

Pliki i formularze 

Statystyki za rok 2009

Statystyki za rok 2008

źródło: http://www.mlodziez.org.pl/index.php

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica