Zobacz całą galerię


Bezpłatne studia podyplomowe

23 grudnia 2010 - Administrator

Studia są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem studiów jest zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród pracowników placówek oświatowych na temat zarządzania i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych oraz efektywnego pozyskiwania środków finansowych dla instytucji edukacyjnych.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w studiach, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

NA STUDIA PODYPLOMOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
a) formularz rekrutacyjny
b) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
c) odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
d) kwestionariusz osobowy

e) zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
f) kserokopię dowodu osobistego
g) 2 fotografie o wymiarach 37mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
h) oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 i) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w procesie monitoringu i ewaluacji Projektu
 j) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie
k) oświadczenia o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty Zgłoszeniowe należy składać w zamkniętej kopercie, w Biurze Projektu we Wrocławiu, bądź na konferencji rekrutacyjnej.  Dopuszcza się przesłanie Dokumentów Zgłoszeniowych pocztą/kurierem na adres:

Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
Biuro Projektu
„KAPITAŁ EDUKACYJNY Podyplomowe studia menadżerów projektów edukacyjnych i społecznych”
Ul. W. Syrokomli 6
51-141 Wrocław

Rekrutacja trwać będzie do 14 stycznia 2011. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www. http://ksztalcenie.edu.pl/


PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica