Zobacz całą galerię


Dotacje Fundacji Kronenberga

24 stycznia 2011 - Administrator

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

Innowacje w edukacji

Edukacja ekonomiczna

Dziedzictwo kulturowe i tradycje

Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

Priorytety opieki zdrowotnej

Polityka społeczna

Nauka przedsiębiorczości

Finansowane są w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Dofinansowane są projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie są refundowane koszty wcześniej poniesione.

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Fundacja nie dofinansowuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów,  remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictw, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Regulamin przyznawania dofinansowania

Wnioski, terminy

Wnioski o dotacje przyjmowane są za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje. Elektroniczny system zastąpił dotychczasowy - nieekologiczny i czasochłonny w obsłudze - system "papierowy".

Mimo zmiany sposobu składania wniosków, zbierane są te same informacje dotyczące projektu, które wymagane były dotychczas. Potrzebne będą jednak elektroniczne kopie niektórych dokumentów (np. wypisu z KRS, statutu), które należy zeskanować i dołączyć do wniosku w odpowiednim miejscu.

System na bieżąco zapisuje wprowadzane do niego dane oraz ostrzega przed ewentualnymi brakami bądź niepoprawnie wpisanymi danymi finansowymi.

Złożenie wniosku po raz pierwszy, wymaga zarejestrowania instytucji oraz uwiarygodnienia danych. Może to zająć kilka dni, dlatego ukończenie pierwszego etapu (zarejestrowanie instytucji lub zgłoszenie do danej edycji konkursu grantowego) musi być dokonane na co najmniej 7 dni przed datą zakończenia naboru wniosków do danej edycji.

Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu prosimy zapoznać się z przewodnikiem. Szczegółowa pomoc dotycząca sposobu wypełniania wniosku znajduje się na każdej stronie.Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

- do 31 marca 2010 (udostępnienie systemu od 1 marca 2010)

- decyzja 21 maja 2010

- do 30 września 2010 (udostępnienie systemu od 1 września 2010)

- decyzja 26 listopada 2010

- do 28 lutego 2011 (udostępnienie systemu od 1 lutego 2011)

- decyzja 13 maja 2011

- do 30 września 2011 (udostępnienie systemu od 1 września 2011)

- decyzja 25 listopada 2011


Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:

- do 9 maja 2010 (udostępnienie systemu od 7 kwietnia 2010)

- decyzja 15 lipca 2010

- do 15 grudnia 2010 (udostępnienie systemu od 15 listopada 2010)

- decyzja 25 lutego 2011

- do 30 maja 2011 (udostępnienie systemu od 4 maja 2011)

- decyzja 15 lipca 2011

System przyjmie jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację dodatkową (załączniki - szczegółowy opis projektu, szczegółowy budżet oraz  statut organizacji i aktualny wypis z rejestru sądowego).

Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku będzie skutkowało odrzuceniem go przez system i koniecznością złożenia w kolejnym wyznaczonym terminie.
Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane e-mailem.

Więcej oraz źródło informacji na stronie www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica