Zobacz całą galerię


Kryształowe wyróżnienia

9 lutego 2011 - Administrator

Uroczystość, która odbyła się w ostatnim dniu stycznia w Wołowie, zgromadziła kilkadziesiąt osób – samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, a także reprezentantów organizacji pozarządowych.

Kryształy  przyznawane są  corocznie tym osobom i instytucjom, które wniosły w minionym roku szczególny wkład w działania na rzecz rozwoju Powiatu Wołowskiego. Ideą nagrody jest jednocześnie promowanie ciekawych inicjatyw, które nie zawsze są dostrzegane, a jednak warte docenienia.

Łęgi aktywne

Wśród wyróżnionych osób i instytucji, które w tym dniu zostały uhonorowane tym prestiżowym wyróżnieniem była Wanda Hańska ze stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego sołectwa Krzelów-Młoty „Jezierzyca” oraz Rafał Plezia i Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich.

Obok wyróżnionych działaczy Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich uhonorowani zostali: wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, Jerzy Więcławski, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu oraz ks. Stanisław Małysa.

Na spotkaniu zostały także rozdane certyfikaty liderów, uczestników szkolenia "Aktywny lider - Aktywna wieś" realizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" w ramach programu Leader. Osoby te, dzięki szkoleniom już mogą pochwalić się pierwszymi sukcesami w działaniach społecznych, niektóre zaś założyli w swoich środowiskach organizacje pozarządowe.

Powiat prospołeczny

Przy tej okazji Starostwo Powiatowe otrzymało z rąk  przedstawicieli Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej nagrodę: okolicznościową statuetkę i  dyplom. Starostwo Powiatowe w Wołowie zostało bowiem Dolnośląskim Samorządem Roku 2010 w ramach konkursu „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010”. To wyróżnienie, nominowane przez organizacje pozarządowe, jest docenieniem byłego starosty Macieja Nejmana, który wyznaczył kierunek działań opierający się na mocnej współpracy sektora samorządowego i społecznego. Starostwo jest także aktywnym członkiem lokalnej grupy działania.

 Poniżej prezentujemy uzasadnienia, wręczonych Kryształów dla społeczników z Krainy Łęgów Odrzańskich.

WANDA HAŃSKA

za energię w podejmowaniu i kreowaniu wielu inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia, dzięki czemu Krzelów i jego mieszkańcy, niezależnie od wieku i zainteresowania, aktywnie działają w różnych sferach życia. Za udowodnienie, że inwestycja w rozwój samego siebie jest najlepszą inwestycją w rozwój swojej społeczności. 

Wanda Hańska - prezes Stowarzyszenia Jezierzyca - z sukcesem zdobywa i wykorzystuje szerokie spektrum środków zewnętrznych - od programu Działaj Lokalnie, poprzez Fundację Wspomaganie Wsi, po środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowane działania to zarówno zwiększanie, często w kreatywny sposób, aktywności mieszkańców, konsekwentne dążenie do poprawy infrastruktury społecznej wsi (w tym poprzez własną fizyczną pracę), odnowienie tradycji obchodzenia Odpustu Matki Bożej Jagodnej w Krzelowie, nieustająca pomoc dla Klubu KOMETA Krzelów, czy aktywne uczestnictwo w lokalnej grupie działania, by wymienić te najważniejsze. Pani Wanda jest także „absolwentem” Szkoły Liderów – półtorarocznego programu edukacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


RAFAŁ PLEZIA i LGD ”Kraina Łęgów Odrzańskich’’

za codzienną, mrówczą pracę we wdrażaniu idei partnerstwa pomiędzy trzema sektorami oraz zbliżanie i integrowanie różnych grup wokół jednego celu. Za silne
i wszechstronne włączanie powiatu wołowskiego i jego mieszkańców w turystyczny i społeczny rozwój Krainy Łęgów Odrzańskich. 

Rafał Plezia w 2010r obchodził 15-lecie swojej działalności w sektorze pozarządowym i jest to bez wątpienia dobry moment aby wyrazić nasze uznanie. Od lat jest inicjatorem i koordynatorem wielu akcji i idei, a dla wielu osób pierwszym nauczycielem i mentorem w ich społecznej działalności. Jesteśmy przy tym przekonani, że w jego działalności szczególne miejsce zajmuje powiat wołowski. Kierowana przez niego Lokalna Grupa Działania z sukcesem, mimo wielu, często nieoczekiwanych okoliczności i wymogów, z sukcesem wdraża Lokalną Strategię Rozwoju i partnerskie podejście LEADER oraz umacnia współpracę między różnymi podmiotami nie tylko na obszarze naszego powiatu, ale także z sąsiadującymi jednostkami.  

Najbliższe wydarzenia

  • 28/06 - Walne Zebranie Członków LGD
  • 08/09 - Odrzański Zlot Młodzieżówek
PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica